DIENSTEN

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht | Mediation

Advies
Advocatenkantoor Wolters geeft aan ondernemers en particulieren juridisch advies van hoge kwaliteit.
Door tijdig juridisch advies te vragen en te ontvangen, kunnen conflicten worden voorkomen.

Procederen
Mocht het helaas toch tot een conflict komen en is dit conflict niet op te lossen, dan start Advocatenkantoor Wolters in overleg met u een gerechtelijke procedure.
Ontvangt u een dagvaarding / ander processtuk, dan kan Advocatenkantoor Wolters namens u het verweer voeren.

Kortom
Advocatenkantoor Wolters voor gedegen juridisch advies en voor gerechtelijke procedures (kort geding, kantonrechter, rechtbank, gerechtshof en geschillencommissies) op het gebied van het Arbeidsrecht, het Ondernemingsrecht en het Contractenrecht.
Tot het arbeidsrecht behoort uiteraard ook het ontslagrecht. Ook gedegen kennis van Mediation.

Kantoorpand

Lezingen en workshops
Advocatenkantoor Wolters geeft ook lezingen en workshops. Deze kunnen incompany worden verzorgd.
In 2018 zijn o.a. presentaties gegeven over de AVG (GDPR).
In 2019 zijn o.a. presentaties gegeven over Valkuilen in het Arbeidsrecht en over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Gespecialiseerd
Er zijn goede contacten met andere specialisten zoals accountants, andere mediators en outplacementbureau's.
Advocatenkantoor Wolters kan deze specialisten voor u inschakelen mocht dat gewenst zijn.

Door de Nederlandse Orde van Advocaten is advocaat mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest aangewezen als intervisie gespreksleider.
Dit in het kader van de nieuwe kwaliteitseisen die vanaf 2020 gelden.
Daardoor dient zij als advocaat vanaf 2020 jaarlijks deel te nemen aan intervisie, waaraan zij al een aantal jaren voorafgaand aan 2020 vrijwillig deel nam.

Advocaat mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest is ook bevoegd om als mediator op te treden.
Zij is ook mediator en kan als mediator optreden wanneer alle deelnemers aan mediation zich daarin kunnen vinden.
Vooral zakelijke mediations en arbeidsmediations, kortom vooral mediation ten aanzien van alle vormen van zakelijke samenwerking, behoren tot haar werkterrein.