Rechtsgebiedenregistratie

Advocaat mr. A.L. Wolters-van Soest heeft de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Arbeidsrecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht (verbintenissenrecht).

Die registratie heeft plaatsgevonden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) De registratie verplicht de advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

In 2023 heeft mr. Wolters-van Soest meer dan het voorgeschreven aantal opleidingspunten behaald, datzelfde geldt voor de jaren 2022, 2021, 2020 en 2019.

Mediation is bij de NOvA niet als apart rechtsgebied te registreren, en is gelet daarop geregistreerd onder Arbeidsrecht: arbeidsmediation.


Permanente Opleiding

Elk jaar worden meerdere cursussen gevolgd op het gebied van o.a. het Arbeidsrecht, het Ondernemingsrecht en het Contractenrecht.  
#Scholing