U doet zaken met familie. Of u wilt zaken doen met familie.
Kent u elkaar goed genoeg om samen een bedrijf te runnen?
Weet waarop u bedacht moet zijn.

Wed, 09 November

Een puur zakelijke samenwerking of een samenwerking tussen werkgever en werknemer?
Bij beide vormen van samenwerking is duurzame inzetbaarheid veelal het streven.

Sat, 01 October

Werkgever en werknemer hebben met elkaar te maken.
Regelmatig adviseer ik over die arbeidsverhoudingen.
Gaat het bij u goed op de werkvloer?

Wed, 08 June

Gezonde medewerkers in het bedrijf zijn meestal productiever.
Regelmatig adviseer ik over een ziekte-traject (van ziek naar beter).
Stel dat werknemer zich ziek meldt. Waarop moet u letten?

Wed, 27 April

Soms is de zakelijke koek op en willen partijen op de kortst mogelijke termijn van elkaar af.
Die wens tot beëindiging speelt bij diverse overeenkomsten.
Waarop moet u letten?

Wed, 23 March

Een samenwerking aangaan.
Daaraan gaan gesprekken vooraf en er is het schriftelijke gedeelte.
Partijen kennen elkaar meestal al en tillen vooraf vaak niet zo zwaar aan de inhoud van het contract.
Waarop moet u letten?

Wed, 23 February

Begin januari 2022 was het zo ver: het 10-jarig bestaan van Advocatenkantoor Wolters.
Na jarenlang advocaat te zijn geweest bij middelgrote advocatenkantoren trok het ondernemerschap en startte advocaat mr. Annette Wolters begin 2012 het kantoor.

Wed, 19 January

Op de werkvloer is het nooit saai.
Zo veranderen steeds de regels ten aanzien van de werkvloer.
Is het na de recente ingrijpende wijzigingen door de wetten WWZ en WAB nog niet genoeg?

Wed, 24 November

Een conflict ligt mogelijk op de loer.
Waarop moet u letten?

Wed, 27 October

Problemen op of met het werk?
Waarop moet u letten?

Wed, 29 September

Nu het thuiswerken meer dan ooit aan de orde is, is er wellicht meer dan ooit de mogelijkheid om aan het werk te blijven.
Is het opnemen van een aantal vrije dagen ‘overrated’ of heeft het nut?

Mon, 06 September

Vaak hoor ik als advocaat dat het een partij niet is opgevallen of dat een partij er niet aan heeft gedacht.
De alarmbellen zijn gemist.
Dat waarvan de ondernemer of de particulier achteraf denkt dat daar toen tijdig aandacht aan had moeten worden besteed.
Waar moet u dan bijvoorbeeld aan denken?

Tue, 18 May

Aan het werk. Werken kan op basis van verschillende overeenkomsten.
Elke overeenkomst heeft eigen vereisten.
Zo is de bouwovereenkomst (de aannemingsovereenkomst) anders dan de opdrachtovereenkomst en is deze weer anders dan de arbeidsovereenkomst.

Sat, 06 March

Van contract tot en met einde samenwerking.
De praktijk van Advocatenkantoor Wolters is steeds boeiend.
Actuele vraag uit de praktijk: behoud of ontslag van een werknemer?

Sat, 26 September

In dit tijdperk leven vele vragen op de werkvloeren.
Een van die vragen is hoe het in deze coronavirustijden met ontslag zit.
Ontslag kan toch nog?

Thu, 02 April

De laatste dagen stellen met name ondernemers waaronder werkgevers vragen over hoe zij om moeten gaan met al eerder aangegane verplichtingen.

Mon, 23 March

De Hoge Raad heeft werknemers en werkgevers in beweging gezet.

Wat speelt er?

Wed, 04 December

Bij elke nieuwe wet wordt gekeken of er overgangsmaatregelen nodig zijn.

En die zijn zeer relevant!

Wed, 13 November

Werkgevers worstelen regelmatig met de vraag wat nog wel mag op de werkvloer.

Hoever reikt de privacy van een werknemer?

Wed, 10 July

Het huidige arbeids- en ontslagrecht (de WWZ) heeft vrijwel niemands instemming.

Als pleister op de wonde komt er binnenkort de WAB.

Wat brengt de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

Wed, 26 June

Veelal worden samenwerkingen aangegaan voor de lange termijn.

Er wordt gestreefd naar duurzame samenwerking.

Let daarbij ook op de juridische gevolgen van een bepaalde samenwerking.

Wed, 15 May

Arbeidsrecht is steeds in beweging, o.a. door nieuwe wet- en regelgeving.

In 2020 zal o.a. het ontslagrecht gaan wijzigen.

Brengt dat een ontslagplicht voor werkgever met zich mee?

Wed, 10 April

Vraag uit de praktijk: ik heb gelijk gelet op de gemaakte afspraken, toch?

Vrijwel elke contractspartij stelt zich deze vraag.

Wed, 13 March

Vraag uit de praktijk: behoud of ontslag van een medewerker?

Vrijwel elke ondernemer tobt over de te nemen actie.

Wed, 13 February

Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is ingediend ter wijziging van de Wet Werk en Zekerheid.
Het wetsvoorstel is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Wed, 06 February

Als ondernemer is het verstandig om beleid te hebben.

Beleid bestaat in allerlei soorten en maten.

Doet u al aan beleid?

Wed, 16 January

Is het genoeg om je best te doen?

In een relatie tussen werkgever en werknemer lijkt dat oordeel uiteindelijk aan werkgever te zijn.

Of toch niet?

Wed, 12 December

Wanneer moet een werkgever aan een werknemer een vergoeding betalen?

Wed, 07 November

Sinds 1 juli 2015 is een werkgever normaliter een transitievergoeding verschuldigd als een arbeidsovereenkomst op diens initiatief wordt beëindigd.

Wed, 10 October

Meerdere routes kunnen leiden naar ontslag van een medewerker.

Wed, 12 September

De zomerperiode is aangebroken.

Vakanties staan voor de deur.

Een goed vooruitzicht, waarbij het in het bedrijf goed geregeld dient te zijn.

Wed, 11 July

“Er is verzuimd ...”

In de zaken die ik behandel, komt die zin vaak voor.

Dat kan of zijn als (betalings-)afspraken niet worden nagekomen of als er sprake is van een ziekmelding.

Wed, 27 June

Haastige spoed is zelden goed.

De in korte tijd tot stand gekomen Wet Werk en Zekerheid (WWZ) oogst nog steeds veel kritiek.

Nu is er het wetsontwerp Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Wed, 30 May

Ondernemerschap draait veelal om het neerzetten van een product.

Wat speelt er nog meer?

Wed, 11 April

Voor alle bedrijven zijn bedrijfsgeheimen belangrijk.

Als ondernemer krijgt u er straks mee te maken: het wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen.

Kunt u er uw voordeel mee doen?

Wed, 14 March

Met liefde het werk verrichten, maakt het lichter.

Soms is er niet alleen de liefde voor het werk, maar ook voor een collega.

Dat hoeft niets te betekenen of toch wel?

Wed, 14 February

Wet- en regelgeving, daar hebben alle ondernemers en particulieren mee te maken.

Daarnaar handelen lijkt makkelijker dan het is.

Waar moet u bijvoorbeeld op letten in het arbeids- en ontslagrecht?

Wed, 14 February

Bij procedures gaat het niet alleen om zittingen bij de rechter.

Het gaat ook om voorschriften, regels.

Wat kunt u met die laatste vorm van procedures?

Thu, 08 February

Als samenwerking niet meer goed verloopt, wordt snel gesproken van verstoorde verhoudingen.

En wat dan?

Tue, 12 December

Ziekte is altijd onaangenaam, ook in een zakelijke relatie.

Bij ziekte is alert handelen geboden.

Wed, 08 November

U heeft het met elkaar besproken, maar is het ook afgesproken?

Kunt u de ander erop aanspreken als deze niet doet wat u had verwacht?

Wed, 27 September

U heeft voor of bij aanvang van de samenwerking een overeenkomst getekend. Zit u aan het contract vast?

Tue, 25 July

Overal wordt samengewerkt. Het is geweldig zolang als het goed gaat. Maar wat als dat niet meer het geval is?

Tue, 25 July

Zoals meerdere wegen leiden naar Rome, zo leiden meerdere routes naar ontslag van een medewerker.

Tue, 25 July

Alles mag bij een overeenkomst? Heeft u gedacht aan de plichten die erbij komen kijken?

Tue, 25 July

Acties van de een kunnen bij de ander een bepaalde gedachte doen ontstaan. Het is de vraag of die bij de ander ontstane gedachte klopt. Is er inderdaad sprake van een ‘verborgen agenda’?

Tue, 25 July

Iedereen heeft recht op toegang tot de rechter. Soms bekruipt bij de andere partij het gevoel dat er misbruik van recht wordt gemaakt. Wanneer speelt misbruik van recht?

Wed, 25 January

Problemen snel afgedaan hebben. Dat wil elke ondernemer graag. Als de ondernemer de andere partij regelmatig tegenkomt, dan wordt dat nog sterker gevoeld. 

Thu, 08 October

De laatste tijd is er weer veel aandacht voor de loondoorbetalingsplicht van werkgevers ten aanzien van zieke werknemers. Die loondoorbetalingsplicht bij ziekte bestaat in beginsel gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Menig werkgever is dat een doorn in het oog. Er gaan wederom stemmen op om de duur van de loondoorbetalingsplicht te verkorten.

Mon, 01 June

Velen dromen van een eigen bedrijf. Een eigen onderneming waarin zij het voor het zeggen hebben. Maar trekt de ondernemer wel aan de touwtjes of is het in de praktijk toch anders?

Sun, 31 May