PERS

Regelmatig schrijft Advocatenkantoor Wolters een Actueel Blog (zie ook Oude Blogs) en artikelen.
Ook wordt regelmatig een Nieuwsbriefverzonden.

Het kantoor in het verleden in de pers:Solide afspraken

Vraag uit de praktijk: ik heb gelijk gelet op de gemaakte afspraken, toch?

Vrijwel elke contractspartij stelt zich deze vraag.

Column, maart 2019

de Veenendaalse Krant

Lees column

------------

Behoud of ontslag?

Vraag uit de praktijk: behoud of ontslag van een medewerker?

Vrijwel elke ondernemer tobt over de te nemen actie.

Column, februari 2019

de Veenendaalse Krant

Lees column

-----------

Beleid

Als ondernemer is het verstandig om beleid te hebben.

Beleid bestaat in allerlei soorten en maten.

Doet u al aan beleid?

Column, januari 2019

de Veenendaalse Krant

Lees column

------------

Best

Is het genoeg om je best te doen?

In een relatie tussen werkgever en werknemer lijkt dat oordeel uiteindelijk aan werkgever te zijn.

Of toch niet?

Column, december 2018

de Veenendaalse Krant

Lees column

-------------

Gedeeltelijke vergoeding

Wanneer moet een werkgever aan een werknemer een vergoeding betalen?

Ook een vermindering van arbeidsduur kan leiden tot een plicht tot betaling van een gedeeltelijke transitievergoeding.

Column, november 2018

de Veenendaalse Krant

Lees column

-------------

Compensatie werkgevers

Er is met een wetsvoorstel ingestemd dat werkgevers recht geeft op een compensatie van de vergoeding in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Waarschijnlijk gaat deze wet op 1 april 2020 in.

Column, oktober 2018

de Veenendaalse Krant

Lees column

-------------

Ontslag

Meerdere routes kunnen leiden naar ontslag van een medewerker.

Wat is de precieze reden van het gewenste ontslag?

Column, september 2018

de Veenendaalse Krant

Lees column

-------------

Vakantie

De zomerperiode is aangebroken.

Vakanties staan voor de deur.

Een goed vooruitzicht, waarbij het in het bedrijf goed geregeld dient te zijn.

Column, juli 2018

de Veenendaalse Krant

Lees column

----------------

Verzuim

"Er is verzuimd ..."

In de zaken die ik behandel, komt die zin vaak voor.

Dat kan of zijn als (betalings-)afspraken niet worden nagekomen of als er sprake is van een ziekmelding.

Column, juni 2018

de Veenendaalse Krant

Lees column

---------------

Balans

Haastige spoed is zelden goed.

De in korte tijd tot stand gekomen wet Wet Werk en Zekerheid (WWZ) oogst nog steeds veel kritiek.

Nu is er het wetsontwerp Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB).

Column, mei 2018

de Veenendaalse Krant

Lees column

----------------

Goed ondernemerschap

Ondernemerschap draait veelal om het neerzetten van een product.

Wat speelt er nog meer?

Column, april 2018

de Veenendaalse Krant

Lees column

---------------

Bedrijfsgeheimen

Voor alle bedrijven zijn bedrijfsgeheimen belangrijk.

Als ondernemer krijgt u er straks mee te maken: het wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen.

Kunt u er uw voordeel mee doen?

Column, maart 2018

de Veenendaalse Krant

Lees column

----------------

Werk en liefde

Met liefde het werk verrichten, maakt het lichter.

Soms is er niet alleen de liefde voor het werk, maar ook voor een collega.

Dat hoeft niets te betekenen of toch wel?

Column, februari 2018

de Veenendaalse Krant

Lees column

----------------

Werkbaar

Wet- en regelgeving, daar krijgt iedereen mee te maken.

Niet alles wordt even werkbaar gevonden.

Weet u waar u op moet letten?

Column, januari 2018

de Veenendaalse Krant

Lees column

----------------

Procedures

Bij procedures gaat het niet alleen om zittingen bij de rechter.

Het gaat ook om voorschriften, regels.

Wat kunt u met die laatste vorm van procedures?

Column, december 2017

de Veenendaalse Krant

Lees column

-----------------

Verstoorde verhoudingen

Irritaties op de werkvloer kunnen leiden tot verstoorde verhoudingen.

Een goed dossier is belangrijk, zeker onder het huidige ontslagrecht.

Weet u wat u moet doen?

Column, november 2017

de Veenendaalse Krant

Lees column

-----------------

Aandacht bij ziekte

Bij ziekte is alert handelen geboden.

Afhankelijk van de aard van de zakelijke relatie heeft elke partij verplichtingen.

Onjuist handelen kan de situatie verergeren.

Column, oktober 2017

de Veenendaalse Krant

Lees column

------------------

Afgesproken?

U heeft het met elkaar besproken, maar is het ook afgesproken?

Kunt u de ander erop aanspreken als deze niet doet wat u had verwacht?

Column, september 2017

de Veenendaalse Krant

Lees column

------------------

Overeenkomsten en fatsoen

Alles mag bij een overeenkomst?

Heeft u gedacht aan de plichten die erbij komen kijken?

Column, juni 2017

de Veenendaalse Krant

Lees column

------------------

Route naar ontslag

Zoals meerdere wegen leiden naar Rome, zo leiden meerdere routes naar ontslag van een medewerker.

Column, mei 2017

de Veenendaalse Krant

Lees column

------------------

Vast aan contract?

U heeft voor of bij aanvang van de samenwerking een overeenkomst getekend.

Zit u aan het contract vast?

Column, april 2017

de Veenendaalse Krant

Lees column

-----------------

Einde overeenkomst

Als de samenwerking niet meer goed gaat.

Column, maart 2017

de Veenendaalse Krant

Lees column

-----------------

Op de agenda

Acties van de een kunnen bij de ander een bepaalde gedachte doen ontstaan.

Is er wellicht -bijvoorbeeld bij samenwerking en/of ziekmelding- sprake van een 'verborgen agenda'?

Column, februari 2017

de Veenendaalse Krant

Lees column

------------------

Misbruik van recht?

Iedereen heeft recht op toegang tot de rechter.

Soms bekruipt bij de andere partij het gevoel dat er misbruik van recht wordt gemaakt.

Wanneer speelt misbruik van recht?

Column, januari 2017

de Veenendaalse Krant

Lees column

-----------------

Verrekenen?

Verrekening van vorderingen (iets) nader belicht.

Column, december 2016

de Veenendaalse Krant

Lees column

--------------------

Loyaliteit in zaken

Over de basis van uw loyaliteit.

Bent u loyaal naar de juiste partij/persoon?

Column, november 2016

de Veenendaalse Krant

Lees column

-------------------

Problemen op de werkvloer

De werkvloer -het hart van het bedrijf- vraagt voortdurend aandacht.

Hoe staat het ervoor op uw werkvloer?

Column, oktober 2016

de Veenendaalse Krant

Lees column

------------------

Ontslag zonder strijd

Ontslag is ingrijpend.

Is een ontslag zonder strijd mogelijk?

Column, september 2016

de Veenendaalse Krant

Lees column

------------------

Duurzame inzetbaarheid

Als ondernemer wilt u dat uw bedrijf duurzaam ingeschakeld wordt door uw relaties.

Wist u dat het recht u als ondernemer daarbij kan helpen?

Artikel, juli 2016

Het Ondernemersbelang

Lees artikel

-------------------

Inkleuren | Verkleuren

We doen het allemaal: inkleuren. Hoe is de kwestie in te kleuren?

Verkleuren speelt nu bij Advocatenkantoor Wolters: na 4,5 jaar is het paars in het logo ingeruild voor blauw.

Column, juni 2016

de Veenendaalse Krant

Lees column

-------------------

Proces aan de broek?

Proces aan de broek of dreigt een proces: laat u tijdig bijstaan door een advocaat.

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Column, mei 2016

de Veenendaalse Krant

Lees column

-------------------

Voldoende dossier?

U wilt een ander aanspreken op iets.

U vindt dat u gelijk heeft, maar krijgt u ook gelijk?

Column, april 2016

de Veenendaalse Krant

Lees column

-------------------

Wat heeft u afgesproken?; Het juiste beding?

Realiseer u dat wat u wilt afspreken grote, ook juridische, gevolgen kan hebben.

Laat de gewenste afspraken goed vastleggen.

Column, maart 2016

de Veenendaalse Krant

Lees column

-------------------

Naar de rechter?

Niet in elke zaak wordt de gang naar de rechter gemaakt.

Hoe zit dat?

Column, februari 2016

de Veenendaalse Krant

Lees column

------------------

Dit is recht in 2016

Ook in 2016 is er nieuwe wetgeving waar u rekening mee dient te houden.

Wat is er onder andere dan nieuw in 2016?

Column, januari 2016

de Veenendaalse Krant

Lees column

------------------

Is de zakelijke relatie in evenwicht? Let op de arbeidsrelatie

Over gelijkheid, compensatie van ongelijkheid, plichtenkant, sancties

Artikel, januari 2016

Vallei Business

Lees artikel

-------------------

Doorpakken

Zakelijk gezien zijn er vele situaties waarin u zeer alert dient te zijn.

Een aantal voorbeelden.

Column, december 2015

de Veenendaalse Krant

Lees column

-------------------

Arbeid en ontslag

Het aangaan en het beëindigen van arbeidsrelaties is nog steeds actueel.

Wat speelt daarbij allemaal een rol?

Column, november 2015

de Veenendaalse Krant

Lees column

-------------------

Zwart wit

Niet alles is zwart wit. In het recht valt meestal wel te sturen.

Column, oktober 2015

de Veenendaalse Krant

Lees column

-------------------

Bouwen, breken

Willen breken? Om met een zakelijke relatie te kunnen breken, dient er meestal eerst iets te zijn opgebouwd.

Column, september 2015

de Veenendaalse Krant

Lees column

-------------------

Nieuw ontslagrecht en arbeidsrecht

Per 1 juli 2015 zijn het ontslagrecht en arbeidsrecht door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpend gewijzigd. Er dienen weloverwogen keuzes te worden gemaakt. Acties moeten tijdig worden ingezet.

Artikel, juli 2015

Vallei Business

Lees artikel

-------------------

Daar komen we op terug

Dat ergens op terugkomen, wordt lastig als u eenmaal een contract heeft getekend. Door de WWZ lijken overeenkomsten minder vast te gaan worden.

Column, juni 2015

de Veenendaalse Krant

Lees column

-------------------

Stond dat in het contract?

Snel even een contract sluiten. Het lijkt zo makkelijk. U schrijft iets op en het lijkt u wel goed. U krijgt geen commentaar van de andere partij. Dan zal het wel goed zijn of toch niet?

Column, mei 2015
de Veenendaalse Krant

Lees column
------------------

Ontslag en ziekte

Er zijn momenten in de arbeidsrelatie waarop een werkgever kan denken: "Dit kan niet meer." en "Ik wil van die werknemer af, en wel meteen." We hebben het dan over een ontslag (op staande voet). Ziekte van een werknemer is een relevante omstandigheid.

Column, april 2015
de Veenendaalse Krant

Lees column
------------------

Ontslag; Nú of pas vanaf 1 juli 2015?

Een werkgever die medewerkers dient te ontslaan, vraagt zich af hoe dat in het juiste vat te gieten. Door de Wet Werk en Zekerheid is daarbij gekomen de vraag wanneer dat ontslag dient te geschieden.

Column, maart 2015
de Veenendaalse Krant

Lees column
------------------

De situatie meester

Een zakelijke relatie aangaan, een contract sluiten. Het lijkt wellicht simpel, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. Zorg dat u de situatie meester bent! Laat u tijdig voorlichten over hetgeen voor u geldt en wenselijk is.

Artikel, maart 2015

Vallei Business

Lees artikel

-------------------

Het recht om aan de touwtjes te trekken? Ondernemersvrijheid

Hoe zit het in de praktijk met de ondernemersvrijheid. Trekt u aan de touwtjes?

Column, februari 2015
de Veenendaalse Krant

Lees column
------------------

Medezeggenschap

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bevat regels over medezeggenschap.
Doet u aan medezeggenschap?
Leeft u de WOR na?

Artikel, januari 2015
Vallei Business

Lees artikel

------------------

Wat komt en gaat in 2015; niet te stuiten, niet te sturen?

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe wettelijke rente tarieven en is nieuw arbeidsrecht een feit.
Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht.
Over voorspellingen en de te verwachten praktijk.

Column, januari 2015
de Veenendaalse Krant

Lees column

------------------

De statutair directeur

Over de bijzondere band tussen de BV en de directeur.

Artikel, november 2014
Vallei Business

Lees
artikel
------------------
Contracten en voorwaarden updaten

De naderende Wet Werk en Zekerheid en de Werkkostenregeling zullen een aantal aspecten veranderen.
Contracten en voorwaarden dienen daarop afgestemd te worden.

Column, november 2014
de Veenendaalse Krant

Leescolumn
------------------
Scholing!

Over de wettelijke scholingsplicht voor werkgevers per 1 juli 2015.

Column, oktober 2014
de Veenendaalse Krant

Leescolumn
------------------
Geen aandacht aan besteden, negeren
Is dat een slimme tactiek?

Over tactieken.

Artikel, september 2014
Vallei Business

Lees
artikel
-----------------

Werk en Zekerheid?!

Over het nieuwe arbeidsrecht en het nieuwe ontslagrecht per 2015.

Column, september 2014
de Veenendaalse Krant

Leescolumn

-----------------
Advocatenkantoor Wolters weet het

Over het waarom, hoe, wat en waar van een rechtszaak.

Artikel, juli 2014
de Veenendaalse Krant

Lees artikel


Foto door Erik de Wilde, Prodifo

-----------------
Ontslag, nu én straks in 2015

Over het huidige ontslagrecht en het toekomstige ontslagrecht. Door de Wet Werk en Zekerheid gaat er veel veranderen.

Artikel, juli 2014

Vallei Business

Leesartikel

-----------------
Ondertussen op de werkvloer in 2014

Over het kennen van rechten en plichten.

Column, maart / april 2014
Het Ondernemersbelang

Lees
artikel
pagina 7