Compensatie transitievergoedingDe Regeling compensatie transitievergoeding is gepubliceerd in de Staatscourant.

Het gaat om de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 februari 2019, nr. 2019-0000023811, houdende regels met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid (Regeling compensatie transitievergoeding).
De publicatiedatum is 26 februari 2019.

De regeling treedt in werking per 1 april 2020.

Eerder schreven we al over de compensatie van de transitievergoeding.
De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020 (structurele situatie), maar ook op vergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn verstrekt (oude gevallen).
Het UWV zal een beslissing nemen op een verzoek van werkgever.

Werkgevers dienen tijdig te handelen!
Zo dient bij een oud geval het verzoek van een werkgever tot verstrekking van de compensatie, als de volledige vergoeding in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst voor 1 april 2020 aan de werknemer is verstrekt, tijdig voor 1 oktober 2020 te zijn ingediend.
Voor een structurele situatie geldt dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aangevraagd kan worden.

De regeling geeft aan welke stukken relevant zijn voor de werkgever om te zijner tijd aan het UWV over te leggen.

De toelichting bij de regeling geeft aanleiding te veronderstellen dat ook voor compensatie in aanmerking komt een partiële transitievergoeding wegens gedeeltelijke beëindiging.

De gehele Regeling compensatie transitievergoeding is hier te lezen: stcrt-2019-10547.pdf

www.advocatenkantoorwolters.nl


  1. Regeling
    compensatie transitievergoeding


  2. per 1 april 2020 in werking

    gepubliceerd in de Staatscourant
    op 26 februari 2019