Blog

Blogs Annette Wolters, Advocatenkantoor Wolters

Weg met Werk, weg met Zekerheid in 2015?

Het is 2015 en de wet Werk en Zekerheid is een feit.
Het arbeidsrecht en het ontslagrecht wijzigen per 2015.
Wat betekent dat nu qua werk en qua zekerheid?
Blog, 15 januari 2015
Lees blog


------------------

(ICT-) Ondernemer wees op de toekomst voorbereid


Een slimme (ICT) ondernemer laat tijdig een contract opstellen.
Ook laat een slimme (ICT) ondernemer -regelmatig- zijn contracten en voorwaarden toetsen en updaten.
En dat er slimme (ICT) ondernemers in Veenendaal en omgeving zijn, dat is mij uit ervaring gebleken.
Blog, 22 december 2014
Lees blog


------------------

Met recht een ICT ondernemer


Ook als ICT ondernemer wordt u geacht de wet te kennen.
U dient juridisch goed te handelen zodat u zich met recht een ICT ondernemer kunt noemen.
En dat kan in Veenendaal, dat kan in ICT Valley.
Blog, 15 december 2014
Lees blog


------------------

Ziekte in 2015

Het deskundigenoordeel zal onder de Wet Werk en Zekerheid een grotere rol krijgen.
Blog, 21 november 2014
Lees blog


------------------

Duurzaam ondernemen en personeel

Keuze: tijdelijke contracten of vaste contracten?
Vurig pleidooi voor vaste contracten voor personeel of juist niet?
Blog, 29 september 2014
Lees blog


------------------

Vertrouwen is goed, controle is beter

Dat geldt voor werkgevers én werknemers.
Goed werkgeverschap en goed werknemerschap kunnen hand in hand gaan.
Blog, 16 augustus 2014
Lees blog


------------------

Is het genoeg voor een einde van de arbeidsovereenkomst?

Zowel werkgevers als werknemers stellen die vraag regelmatig:
Kan er een einde aan de arbeidsrelatie komen?
Bijkomende vragen zijn: Wat kan ik doen? Wat moet ik doen?
Blog, 28 juli 2014
Lees blog


------------------ 


Vakantieperikelen


De vakanties naderen weer.
Een mooie tijd, maar werkgevers en werknemers moeten vakanties wel goed regelen.
Over herstel, aanvraag, beoordeling, ziekte en uitbetaling.
Blog, 7 juli 2014
Lees blog


------------------

Concurrentiebeding, is dat dan geen wassen neus?

Een non-concurrentiebeding. Daar wordt vaak van gedacht dat het niet zoveel voorstelt.
Over gedachten, rechtspraak, maatwerk en tips

Blog, 20 mei 2014
Lees

------------------

Door wetsvoorstel Werk en Zekerheid: overeenkomst van opdracht in plaats van een arbeidsovereenkomst?

Het door velen bekritiseerde wetsvoorstel Werk en Zekerheid is in behandeling bij de Eerste Kamer.
Werkgevers vrezen dat het arbeidsrecht en het ontslagrecht er niet soepeler en eenvoudiger op gaan worden en juist meer geld gaan kosten.

Dan maar aan de overeenkomst van opdracht in plaats van aan de arbeidsovereenkomst?
Blog, 30 april 2014
Lees
 blog

 ------------------

Update en wijzigingen wetsvoorstel Werk en Zekerheid

De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:
Blog, 3 maart 2014
Lees blog


------------------

Leeftijdsdiscriminatie, dat mag wel in 2014 en in 2015?
Hoe werkt dat?


Tot 1 januari 2016 mag een werkgever vacatures specifiek voor jongeren van 18 tot 27 jaar aanbieden.
Tot 1 januari 2016 mag een werkgever ook vacatures specifiek voor 50-plussers aanbieden.
Blog, 31 januari 2014
Lees blog


------------------

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Meer bescherming voor flexwerkers, maar ook sneller en goedkoper ontslag en eerder vanuit WW weer aan het werk.
Dat is althans de bedoeling van het op 29 november 2013 ingediende wetsvoorstel Werk en Zekerheid.
Blog, 5 december 2013
Lees blog


------------------

Werknemer aanspraak op een vast arbeidscontract?

Een werkgever neemt soms in het arbeidscontract een bepaling op. Het gaat dan vaak om een vorm van toezegging om na 1 jaar bij gebleken geschiktheid de arbeidsovereenkomst om te zetten in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.
Blog, 7 november 2013
Lees
 blog

 ------------------

Flexibel met arbeid?

Het is de vraag of goed werkgeverschap alleen kan blijken uit het laten werken van medewerkers op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Blog, 7 oktober 2013
Lees
 blog

------------------

Zieke werknemer en ontslag op staande voet?

Als een werknemer zich ziek meldt, wordt hij op grond van de wet beschermd. Als een werknemer zich niet houdt aan controlevoorschriften of zelfs zijn herstel belemmert of vertraagt, dan heeft werkgever het recht het loon (tijdelijk) niet te betalen.
Blog, 1 oktober 2013
Lees
 blog

------------------

Beleid: wie schrijft die blijft?

Iets met beleid doen. Het is een spreekwoord, maar doet een ondernemer er iets mee?
Blog, 9 september 2013
Lees
 blog

------------------

Relatiebeding met opdrachtnemer?!

Een alternatief voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst is het aangaan van een overeenkomst van opdracht.
Blog, 19 augustus 2013
Lees
 blog

------------------

Wat te doen bij ziekte?


Een medewerker meldt zich ziek. Behalve voor de werknemer heeft dit ook voor de werkgever gevolgen.
Blog, 19 juli 2013
Lees blog

 ------------------

Reorganisatie: ontslag personeel?

Hopelijk gaat het een ondernemer voor de wind. Als deze ondernemer personeel heeft is dat in de regel ook goed voor de medewerkers. Als werkgever heb je rechten, maar ook een werknemer heeft rechten. Hoe gaat het in zijn werk als het niet meer goed gaat met een onderneming?

Blog, 24 juni 2013
Lees blog

------------------

Wie zal dat betalen?

Niet alleen tekst uit een liedje, maar ook juridisch een belangrijke vraag. Moet slechts degene waarmee het contract is gesloten, betalen? Of kan ook van een ander betaling worden gevraagd? Deze vraag speelt regelmatig als degene waarvan betaling wordt gevraagd een (lege) BV is.

De vraag speelt ook in het arbeidsrecht. Bijvoorbeeld als de werkgever een BV (een besloten vennootschap) is en stelt dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer moet worden ontbonden zonder vergoeding omdat er geen geld zou zijn.
Blog, 28 mei 2013
Lees

 ------------------

Wel of niet bedingen?

Even voorstellen: ik ben Annette Wolters, een ervaren advocaat specialist arbeidsrecht en daarnaast gespecialiseerd in ondernemingsrecht en contractenrecht.

Momenteel sta ik veel ondernemingen bij die vanwege de economische crisis personeel moeten ontslaan. Ik adviseer hen graag, en waar nodig procedeer ik namens hen.Ik houd van mijn vak en doe met liefde mijn uiterste best voor een cliënt. Zakelijk, maar ook betrokken.

Ondernemers adviseer ik op elk moment in de arbeidsrelatie, onder andere over te voeren beleid. Zo adviseer ik over het opnemen van bijzondere bedingen in een arbeidscontract. Met name bij aanvang van een arbeidsovereenkomst heeft u als werkgever de mogelijkheid om een goed beding overeen te komen.
Blog, 23 april 2013
Lees

------------------"Ik ben advocaat specialist arbeidsrecht en daarnaast gespecialiseerd in ondernemingsrecht en contractenrecht. Momenteel sta ik veel ondernemingen/instellingen bij die vanwege de economische crisis personeel moeten ontslaan. Ik adviseer hen graag, en waar nodig procedeer ik namens hen. Ik houd van mijn vak en doe met liefde mijn uiterste best voor een cliënt. Zakelijk, maar ook betrokken.

Mijn cliënten en alle andere ondernemingen gun ik tijden waarin beslissingen niet moeten worden gemaakt, maar worden gemaakt omdat het een eigen keuze is. Preventief juridisch adviseren is namelijk ook zeer leuk om te doen."
Blog, 30 januari 2013
Lees
 blog