Disclaimer

Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Wolters en medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Advocatenkantoor Wolters afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Advocatenkantoor Wolters aansprakelijk is voor het niet-deugdelijk functioneren van de door het kantoor en medewerkers bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, register- of andere zaken, geen uitgezonderd.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de informatie op deze website aan derden is niet toegestaan. Advocatenkantoor Wolters staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie.