Arbeidsrecht

Dagelijks hebben werkgevers en werknemers er mee te maken: het arbeidsrecht. De werkvloer is vaak een bron van spanningen. Veelal hebben werkgever en werknemer tegengestelde belangen. Conflicten / meningsverschillen / ruzies op de werkvloer zijn geen uitzondering.

Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten van werkgevers en van werknemers. Ontslagrecht is een onderdeel van het arbeidsrecht.

Het is belangrijk uw rechten en plichten te kennen. Advocatenkantoor Wolters verstrekt adviezen en voert waar nodig procedures op het gebied van het Arbeidsrecht, ten aanzien van o.a.:

opstellen en beoordelen arbeidsovereenkomsten

personeelshandboek, reglementen en protocollen (beleid)

arbeidsvoorwaarden

cao

statutair directeur

eenzijdige wijziging functie, arbeidsvoorwaarden

zieke werknemer

proeftijd

concurrentiebeding

relatiebeding

geheimhoudingsbeding

arbeidsconflict

schorsing, non actief stelling

ontslag, waaronder ontslag op staande voet

beëindigingsovereenkomst

reorganisatie

sociaal plan

ontslagaanvraag

ontbinding arbeidsovereenkomst

ondernemingsraad

medezeggenschap

loonvordering

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Problemen op de werkvloer?
  
Arbeidsongeschiktheid, ziekte, zieke werknemer?
Disfunctioneren?
Verstoorde arbeidsverhouding?

Mediation?

Einde arbeidsovereenkomst?
Ontslag op staande voet?
Ontslag?

Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst? Opdrachtnemer of werknemer?

WWZ, transitievergoeding, WAB etc.


Bij Advocatenkantoor Wolters bent u aan het juiste adres.
Ervaren gedreven advocaat,
specialist arbeidsrecht en ontslagrecht