Opleidingen

Specialisatie is belangrijk en advocaat Annette Wolters kan aantonen dat ze daadwerkelijk specialist is op het gebied van het arbeidsrecht. Zij is ook deskundig op het gebied van het ondernemingsrecht en het contractenrecht.

In 2004-2005 heeft zij aan de Grotius Academie de Specialisatieopleiding Arbeidsrecht gevolgd.
Deze opleiding heeft zij cum laude afgerond. Annette Wolters mag zich dan ook met recht een specialist arbeidsrecht noemen; zij is tevens lid van de specialisatieverenigingen zoals VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland,
www.vaan-arbeidsrecht.nl) en VvA (Vereniging voor Arbeidsrecht,www.verenigingvoorarbeidsrecht.nl).

In 2010 heeft Annette Wolters haar specialisatieopleiding arbeidsrecht opgefrist met het volgen van de PALA+.

In 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 en ook in 2012 heeft zij haar specialisatieopleiding opgefrist bij de Grotius Academie.

Met ingang van 2016 is Annette Wolters bevoegd om als Intervisie Gespreksleider op te treden.
Intervisie is een vorm van gestructureerde feedback.
Als erkend intervisiegespreksleider mag Annette Wolters intervisiegroepen begeleiden.
Annette Wolters neemt als advocaat ook al enige jaren zelf deel aan een intervisiegroep.

Eind 2016 heeft zij vervolgens ook een MfN erkende mediationopleiding gevolgd en is ze voor het theorie-examen mediator in januari 2017 geslaagd. Vervolgens heeft Annette Wolters in een keer het mondeling assessment succesvol afgerond. Sindsdien is zij als advocaat ook mediator.

Elk jaar volgt advocaat mr. Annette Wolters diverse cursussen op het gebied van o.a. arbeidsrecht, ondernemingsrecht en
contractenrecht om haar kennis en vaardigheden actueel te houden en nog meer te vergroten.
Zij volgt meer dan het in het kader van permanente educatie voorgeschreven aantal cursussen.