Ondernemings- en Contractenrecht

Zaken doen is vaak een bron van spanningen. Veelal hebben zakenpartners / contractspartijen tegengestelde belangen.
Conflicten / meningsverschillen / ruzies zijn geen uitzondering.

Advocatenkantoor Wolters verstrekt adviezen en voert waar nodig procedures op het gebied
van het Ondernemingsrecht en het Contractenrecht, ten aanzien van o.a.:


opstellen en beoordelen overeenkomsten / contracten

opstellen en beoordelen algemene voorwaarden

samenwerkingsgeschillen

geschillen tussen aandeelhouders / certificaathouders

geschillen met leverancier en/of contractspartij

beëindigen contracten waaronder die met leveranciers en afnemers

consumentenrecht

huurrecht

onrechtmatige daad

conflicten over betalingen

aansprakelijkheid

incasso

faillissementsaanvragen

beslaglegging

Problemen in zaken?

Samenwerking aangaan / beëindigen?
Samenwerkingsgeschillen?

Overeenkomsten?
Uitleg overeenkomsten? etc.


Adviseren / Communiceren / Onderhandelen / Procederen / Mediation

Bij Advocatenkantoor Wolters bent u aan het juiste adres.
Ervaren gedreven advocaat,
deskundig