Uitwerking nieuws Ondernemingsrecht

Wettelijke rente

De wettelijke rente bedraagt per 1 januari 2015 2%.

Van 1 juli 2012 tot 1 januari 2015 bedroeg deze 3%.
Van 1 juli 2011 tot 1 juli 2012 bedroeg deze 4%.

De wettelijke handelstransactierente bedraagt per 1 juli 2016 8%. 

Van 1 januari 2015 tot 1 juli 2016 bedroeg deze 8,05%.
Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedroeg deze 8,15%.
Van 1 januari 2014 tot 1 juli 2014 bedroeg deze 8,25%.
Van 1 juli 2013 tot 1 januari 2014 bedroeg deze 8,5%.
Van 16 maart 2013 tot 1 juli 2013 bedroeg deze 8,75%.
Van 1 januari 2013 tot 16 maart 2013 bedroeg deze 7,75%.
Van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013 bedroeg deze 8%.

------------------

Aansprakelijkheid bestuurders van besloten vennootschap

Bestuurders dienen vaker tijdig te melden dat hun onderneming de verschuldigde belastingen en premies niet kan betalen.

Uit een uitspraak van de Hoge raad van 6 april 2012 blijkt dat als dit niet geschiedt, de bestuurder privé aansprakelijk kan worden gesteld voor betaling van die belastingen en premies.

------------------
Opzegging van een duurovereenkomst

Een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd waarbij wet en overeenkomst niet voorzien in een opzeggingsregeling is in beginsel opzegbaar.

De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat.

Uit diezelfde eisen kan, eveneens in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval, voortvloeien dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding.