Consumentenrecht

Wijzigingen consumentenrecht


Per 13 juni 2014 verandert het consumentenrecht.


Het gaat om wijzigingen in de online en offline handelsverhoudingen tussen bedrijven en consumenten. Dit op grond van de Europese Richtlijn Consumentenrechten 2011/83/EU.


De grootste wijzigingen zien op de verhouding tussen de webwinkel en de consument.

Ook de Colportagewet komt te vervallen.


De belangrijkste wijzigingen luiden als volgt:


- Het bedrijf moet nog meer informatie geven


Een ondernemer dient vóór het sluiten van de overeenkomst op duidelijke en begrijpelijke wijze informatie beschikbaar te stellen aan een consument over o.a. het bedrijf, het aanbod, het bestellen, de betaling, de verzending, de mogelijkheid van retourneren etc.


Ten aanzien van de prijs dient de ondernemer duidelijk de totale kosten te vermelden, dus inclusief de bijkomende kosten. Vaak zullen dit de verzendkosten zijn. Als dit niet duidelijk wordt vermeld, dan is de consument niet gehouden de bijkomende kosten te voldoen.

Overigens mogen alleen de daadwerkelijke kosten van betaling in rekening worden gebracht.


Ondernemers mogen geen gebruik meer maken van vooraf aangevinkte vakken.

De uitdrukkelijke instemming van de consument is vereist, zodat deze zelf een en ander dient aan te vinken.


Een webwinkel dient een wettelijk omschreven bestelknop te hanteren.

Duidelijk moet worden gemaakt dat het bestellen van een goed ook een verplichting tot betalen zal inhouden. Als dit niet duidelijk is, dan kan de consument niet worden gehouden aan de overeenkomst.


Nieuw wordt dat ook regels over de wettelijke garantie moeten worden opgenomen evenals de wijze waarop klachten kunnen worden ingediend. Ook na het sluiten van de overeenkomst dient de informatie nogmaals te worden verstrekt.

Dit mag per e-mail (bijvoorbeeld als orderbevestiging), niet door een verwijzing naar de site.


- De consument heeft 14 kalenderdagen de tijd om van een aankoop af te zien


Dit heet het herroepingsrecht.

De termijn gaat in na ontvangst van de (laatste) goederen door de consument.  

Tot 13 juni 2014 geldt daarvoor nog een termijn van 7 werkdagen.

Ook moet een standaard modelformulier voor herroeping worden verstrekt.

De consument is echter niet verplicht dit formulier te gebruiken, deze kan ook op een andere wijze aangeven van zijn herroepingsrecht gebruik te maken. 


Als geen informatie wordt verstrekt over de mogelijkheid tot herroeping en/of wordt het modelformulier niet aangeboden, dan wordt het herroepingsrecht verlengd tot 1 jaar. 


Nieuw wordt ook dat goederen gekocht op een veilig teruggestuurd kunnen worden.


De consument heeft na gebruikmaking van het herroepingsrecht nog eens 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen. In totaal kan een bedrijf goederen dus 28 dagen 'kwijt' zijn. Een ondernemer dient binnen 14 dagen na herroeping alle betaalde bedragen terug te betalen, waaronder begrepen de eventuele verzendkosten. Het gevolg kan zijn dat al terugbetaald dient te worden voordat de goederen retour zijn ontvangen.

De consument moet dan wel kunnen aantonen dat de goederen retour zijn gezonden.


De kosten van het retourneren kunnen voor rekening van de consument zijn.

De consument dient hierop wel te zijn gewezen met de inschatting van de kosten van retourneren. 


Uitzondering op het herroepingsrecht zijn mogelijk.

Dit ziet met name op bederfelijke waren en goederen van hygiënische aard.


- Handhaving


De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ondernemer een boete opleggen van maximaal EUR 450.000,00 als niet is voldaan aan de consumentenwetgeving.

Mogelijk wordt de boete omzetafhankelijk.Advocatenkantoor Wolters

2 juni 2014