Ontslag op staande voet; Wie deert het?Ontslag op staande voet; wie deert het?

 

De gedachte bij een ontslag op staande voet is dat werkgever daardoor direct van de werknemer in kwestie af is. Loon hoeft niet meer te worden betaald. Het ontslag op staande voet zou alleen de werknemer moeten deren. Maar is dat ook zo?

 

Tricky business

Uit rechtspraak blijkt dat een werkgever weloverwogen dient te handelen.

Een ontslag op staande voet kan vaak niet zomaar. In bepaalde situaties móet werkgever juist wel weer ontslag op staande voet geven.

 

Lastig wordt het zeker als er wat met de werknemer in kwestie is, zoals bijvoorbeeld een ziekte. Dan moeten er alarmbellen afgaan, maar ook dan zou een ontslag op staande voet gerechtvaardigd kunnen zijn. Het gaat om de weging van de feiten en omstandigheden.

 

Een werkgever kan het niet snel goed doen, maar moet dat wel.

De sanctie kan zijn dat het ontslag op staande voet niet in stand blijft en werkgever achterstallig salaris dient te betalen en verder moet met de werknemer.

 

Het kan de werkgever dus ook deren.

 

Ook de ontslag op staande voet-praktijk op de schop

De wijzigingen per 1 juli 2015 hebben ook gevolgen voor de ontslag op staande voet kwesties. Een werknemer dient veel eerder de juiste actie te ondernemen als hij/zij het niet eens is met het verleende ontslag op staande voet. Anders deert het de werknemer nog meer. Wellicht kan een werkgever de vruchten plukken van het per 1 juli 2015 te wijzigen ontslagrecht. Aan de andere kant kan een vergoeding aan de (ex-)werknemer wellicht eerder in beeld komen.

 

Een juiste en tijdige afweging ten aanzien van ontslag op staande voet is noodzakelijk.

 

Advocatenkantoor Wolters staat u graag bij.

 


Deze blog is geschreven doorAnnette Wolters-van Soest, advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Wolterste Veenendaal.Zij is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en ook in Ondernemingsrecht en Contractenrecht. Grofweg gezegd helpt Advocatenkantoor Wolters ondernemers en particulieren bij ontslag en contract door juridisch advies te geven en procedures te voeren. Voor meer informatie kunt u de volgende website bezoeken:http://www.advocatenkantoorwolters.nl.


Ook gepubliceerd op http://ictvalley.nl/blog/bid/204638/Ontslag-op-staande-voet-wie-deert-het


2 maart 2015