DUURZAME INZETBAARHEID

Een puur zakelijke samenwerking of een samenwerking tussen werkgever en werknemer?
Bij beide vormen van samenwerking is duurzame inzetbaarheid veelal het streven.

PROBLEMEN OP DE WERKVLOER?

Werkgever en werknemer hebben met elkaar te maken.
Regelmatig adviseer ik over die arbeidsverhoudingen.
Gaat het bij u goed op de werkvloer?

VAN ZIEK NAAR BETER!

Gezonde medewerkers in het bedrijf zijn meestal productiever.
Regelmatig adviseer ik over een ziekte-traject (van ziek naar beter).
Stel dat werknemer zich ziek meldt. Waarop moet u letten?

PER DIRECT EEN EINDE?

Soms is de zakelijke koek op en willen partijen op de kortst mogelijke termijn van elkaar af.
Die wens tot beëindiging speelt bij diverse overeenkomsten.
Waarop moet u letten?

CONTRACT DUIDELIJK?

Een samenwerking aangaan.
Daaraan gaan gesprekken vooraf en er is het schriftelijke gedeelte.
Partijen kennen elkaar meestal al en tillen vooraf vaak niet zo zwaar aan de inhoud van het contract.
Waarop moet u letten?

NOG LANG NIET UITGEWERKT!

Begin januari 2022 was het zo ver: het 10-jarig bestaan van Advocatenkantoor Wolters.
Na jarenlang advocaat te zijn geweest bij middelgrote advocatenkantoren trok het ondernemerschap en startte advocaat mr. Annette Wolters begin 2012 het kantoor.

WERK IN UITVOERING?

Op de werkvloer is het nooit saai.
Zo veranderen steeds de regels ten aanzien van de werkvloer.
Is het na de recente ingrijpende wijzigingen door de wetten WWZ en WAB nog niet genoeg?

IS DAT ZIEK OF NIET?

Een conflict ligt mogelijk op de loer.
Waarop moet u letten?

WERKPROBLEMEN?

Problemen op of met het werk?
Waarop moet u letten?

HET NUT VAN RECUPERATIE?

Nu het thuiswerken meer dan ooit aan de orde is, is er wellicht meer dan ooit de mogelijkheid om aan het werk te blijven.
Is het opnemen van een aantal vrije dagen ‘overrated’ of heeft het nut?

ALARMBELLEN BIJ SAMENWERKING

Vaak hoor ik als advocaat dat het een partij niet is opgevallen of dat een partij er niet aan heeft gedacht.
De alarmbellen zijn gemist.
Dat waarvan de ondernemer of de particulier achteraf denkt dat daar toen tijdig aandacht aan had moeten worden besteed.
Waar moet u dan bijvoorbeeld aan denken?

DE WAARDE VAN BEDOELEN

Aan het werk. Werken kan op basis van verschillende overeenkomsten.
Elke overeenkomst heeft eigen vereisten.
Zo is de bouwovereenkomst (de aannemingsovereenkomst) anders dan de opdrachtovereenkomst en is deze weer anders dan de arbeidsovereenkomst.

BEHOUD OF ONTSLAG

Van contract tot en met einde samenwerking.
De praktijk van Advocatenkantoor Wolters is steeds boeiend.
Actuele vraag uit de praktijk: behoud of ontslag van een werknemer?

ONTSLAG IN HET TIJDPERK VAN NOW, TOZO, TOGS

In dit tijdperk leven vele vragen op de werkvloeren.
Een van die vragen is hoe het in deze coronavirustijden met ontslag zit.
Ontslag kan toch nog?

EN WAT NU TE DOEN?

De laatste dagen stellen met name ondernemers waaronder werkgevers vragen over hoe zij om moeten gaan met al eerder aangegane verplichtingen.

SLAPERS-ALERT

De Hoge Raad heeft werknemers en werkgevers in beweging gezet.

Wat speelt er?

OVERGANGSRECHT

Bij elke nieuwe wet wordt gekeken of er overgangsmaatregelen nodig zijn.

En die zijn zeer relevant!

WERKVLOER EN PRIVACY

Werkgevers worstelen regelmatig met de vraag wat nog wel mag op de werkvloer.

Hoever reikt de privacy van een werknemer?

WAB IN AANTOCHT

Het huidige arbeids- en ontslagrecht (de WWZ) heeft vrijwel niemands instemming.

Als pleister op de wonde komt er binnenkort de WAB.

Wat brengt de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

ZAKELIJKE SAMENWERKING

Veelal worden samenwerkingen aangegaan voor de lange termijn.

Er wordt gestreefd naar duurzame samenwerking.

Let daarbij ook op de juridische gevolgen van een bepaalde samenwerking.

ONTSLAGRECHT?

Arbeidsrecht is steeds in beweging, o.a. door nieuwe wet- en regelgeving.

In 2020 zal o.a. het ontslagrecht gaan wijzigen.

Brengt dat een ontslagplicht voor werkgever met zich mee?

SOLIDE AFSPRAKEN

Vraag uit de praktijk: ik heb gelijk gelet op de gemaakte afspraken, toch?

Vrijwel elke contractspartij stelt zich deze vraag.

BEHOUD OF ONTSLAG

Vraag uit de praktijk: behoud of ontslag van een medewerker?

Vrijwel elke ondernemer tobt over de te nemen actie.

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS

Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is ingediend ter wijziging van de Wet Werk en Zekerheid.
Het wetsvoorstel is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

BELEID

Als ondernemer is het verstandig om beleid te hebben.

Beleid bestaat in allerlei soorten en maten.

Doet u al aan beleid?

BEST

Is het genoeg om je best te doen?

In een relatie tussen werkgever en werknemer lijkt dat oordeel uiteindelijk aan werkgever te zijn.

Of toch niet?

GEDEELTELIJKE VERGOEDING

Wanneer moet een werkgever aan een werknemer een vergoeding betalen?

COMPENSATIE WERKGEVERS

Sinds 1 juli 2015 is een werkgever normaliter een transitievergoeding verschuldigd als een arbeidsovereenkomst op diens initiatief wordt beëindigd.

ONTSLAG

Meerdere routes kunnen leiden naar ontslag van een medewerker.

VAKANTIE

De zomerperiode is aangebroken.

Vakanties staan voor de deur.

Een goed vooruitzicht, waarbij het in het bedrijf goed geregeld dient te zijn.

VERZUIM

“Er is verzuimd ...”

In de zaken die ik behandel, komt die zin vaak voor.

Dat kan of zijn als (betalings-)afspraken niet worden nagekomen of als er sprake is van een ziekmelding.

BALANS

Haastige spoed is zelden goed.

De in korte tijd tot stand gekomen Wet Werk en Zekerheid (WWZ) oogst nog steeds veel kritiek.

Nu is er het wetsontwerp Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

GOED ONDERNEMERSCHAP

Ondernemerschap draait veelal om het neerzetten van een product.

Wat speelt er nog meer?

BEDRIJFSGEHEIMEN

Voor alle bedrijven zijn bedrijfsgeheimen belangrijk.

Als ondernemer krijgt u er straks mee te maken: het wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen.

Kunt u er uw voordeel mee doen?

WERK EN LIEFDE

Met liefde het werk verrichten, maakt het lichter.

Soms is er niet alleen de liefde voor het werk, maar ook voor een collega.

Dat hoeft niets te betekenen of toch wel?

WERKBAAR

Wet- en regelgeving, daar hebben alle ondernemers en particulieren mee te maken.

Daarnaar handelen lijkt makkelijker dan het is.

Waar moet u bijvoorbeeld op letten in het arbeids- en ontslagrecht?

PROCEDURES

Bij procedures gaat het niet alleen om zittingen bij de rechter.

Het gaat ook om voorschriften, regels.

Wat kunt u met die laatste vorm van procedures?

VERSTOORDE VERHOUDINGEN

Als samenwerking niet meer goed verloopt, wordt snel gesproken van verstoorde verhoudingen.

En wat dan?

AANDACHT BIJ ZIEKTE

Ziekte is altijd onaangenaam, ook in een zakelijke relatie.

Bij ziekte is alert handelen geboden.

AFGESPROKEN?

U heeft het met elkaar besproken, maar is het ook afgesproken?

Kunt u de ander erop aanspreken als deze niet doet wat u had verwacht?

Vast aan contract?

U heeft voor of bij aanvang van de samenwerking een overeenkomst getekend. Zit u aan het contract vast?

Einde overeenkomst

Overal wordt samengewerkt. Het is geweldig zolang als het goed gaat. Maar wat als dat niet meer het geval is?

Route naar ontslag

Zoals meerdere wegen leiden naar Rome, zo leiden meerdere routes naar ontslag van een medewerker.

Overeenkomsten en fatsoen

Alles mag bij een overeenkomst? Heeft u gedacht aan de plichten die erbij komen kijken?

Op de agenda

Acties van de een kunnen bij de ander een bepaalde gedachte doen ontstaan. Het is de vraag of die bij de ander ontstane gedachte klopt. Is er inderdaad sprake van een ‘verborgen agenda’?

Misbruik van recht?

Iedereen heeft recht op toegang tot de rechter. Soms bekruipt bij de andere partij het gevoel dat er misbruik van recht wordt gemaakt. Wanneer speelt misbruik van recht?

Kort gedingen

Problemen snel afgedaan hebben. Dat wil elke ondernemer graag. Als de ondernemer de andere partij regelmatig tegenkomt, dan wordt dat nog sterker gevoeld. 

Ziekte, de sancties, en de WWZ

De laatste tijd is er weer veel aandacht voor de loondoorbetalingsplicht van werkgevers ten aanzien van zieke werknemers. Die loondoorbetalingsplicht bij ziekte bestaat in beginsel gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Menig werkgever is dat een doorn in het oog. Er gaan wederom stemmen op om de duur van de loondoorbetalingsplicht te verkorten.

Het recht om aan de touwtjes te trekken? Ondernemersvrijheid

Velen dromen van een eigen bedrijf. Een eigen onderneming waarin zij het voor het zeggen hebben. Maar trekt de ondernemer wel aan de touwtjes of is het in de praktijk toch anders?

Ontslag op staande voet; Wie deert het?

De gedachte bij een ontslag op staande voet is dat werkgever daardoor direct van de werknemer in kwestie af is. Loon hoeft niet meer te worden betaald. Het ontslag op staande voet zou alleen de werknemer moeten deren. Maar is dat ook zo?