WERKVLOER EN PRIVACY

Werkgevers worstelen regelmatig met de vraag wat nog wel mag op de werkvloer.

Hoever reikt de privacy van een werknemer?

WAB IN AANTOCHT

Het huidige arbeids- en ontslagrecht (de WWZ) heeft vrijwel niemands instemming.

Als pleister op de wonde komt er binnenkort de WAB.

Wat brengt de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

ZAKELIJKE SAMENWERKING

Veelal worden samenwerkingen aangegaan voor de lange termijn.

Er wordt gestreefd naar duurzame samenwerking.

Let daarbij ook op de juridische gevolgen van een bepaalde samenwerking.

ONTSLAGRECHT?

Arbeidsrecht is steeds in beweging, o.a. door nieuwe wet- en regelgeving.

In 2020 zal o.a. het ontslagrecht gaan wijzigen.

Brengt dat een ontslagplicht voor werkgever met zich mee?

SOLIDE AFSPRAKEN

Vraag uit de praktijk: ik heb gelijk gelet op de gemaakte afspraken, toch?

Vrijwel elke contractspartij stelt zich deze vraag.

BEHOUD OF ONTSLAG

Vraag uit de praktijk: behoud of ontslag van een medewerker?

Vrijwel elke ondernemer tobt over de te nemen actie.

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS

Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is ingediend ter wijziging van de Wet Werk en Zekerheid.
Het wetsvoorstel is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

BELEID

Als ondernemer is het verstandig om beleid te hebben.

Beleid bestaat in allerlei soorten en maten.

Doet u al aan beleid?

BEST

Is het genoeg om je best te doen?

In een relatie tussen werkgever en werknemer lijkt dat oordeel uiteindelijk aan werkgever te zijn.

Of toch niet?

GEDEELTELIJKE VERGOEDING

Wanneer moet een werkgever aan een werknemer een vergoeding betalen?

COMPENSATIE WERKGEVERS

Sinds 1 juli 2015 is een werkgever normaliter een transitievergoeding verschuldigd als een arbeidsovereenkomst op diens initiatief wordt beëindigd.

ONTSLAG

Meerdere routes kunnen leiden naar ontslag van een medewerker.

VAKANTIE

De zomerperiode is aangebroken.

Vakanties staan voor de deur.

Een goed vooruitzicht, waarbij het in het bedrijf goed geregeld dient te zijn.

VERZUIM

“Er is verzuimd ...”

In de zaken die ik behandel, komt die zin vaak voor.

Dat kan of zijn als (betalings-)afspraken niet worden nagekomen of als er sprake is van een ziekmelding.

BALANS

Haastige spoed is zelden goed.

De in korte tijd tot stand gekomen Wet Werk en Zekerheid (WWZ) oogst nog steeds veel kritiek.

Nu is er het wetsontwerp Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

GOED ONDERNEMERSCHAP

Ondernemerschap draait veelal om het neerzetten van een product.

Wat speelt er nog meer?

BEDRIJFSGEHEIMEN

Voor alle bedrijven zijn bedrijfsgeheimen belangrijk.

Als ondernemer krijgt u er straks mee te maken: het wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen.

Kunt u er uw voordeel mee doen?

WERK EN LIEFDE

Met liefde het werk verrichten, maakt het lichter.

Soms is er niet alleen de liefde voor het werk, maar ook voor een collega.

Dat hoeft niets te betekenen of toch wel?

WERKBAAR

Wet- en regelgeving, daar hebben alle ondernemers en particulieren mee te maken.

Daarnaar handelen lijkt makkelijker dan het is.

Waar moet u bijvoorbeeld op letten in het arbeids- en ontslagrecht?

PROCEDURES

Bij procedures gaat het niet alleen om zittingen bij de rechter.

Het gaat ook om voorschriften, regels.

Wat kunt u met die laatste vorm van procedures?

VERSTOORDE VERHOUDINGEN

Als samenwerking niet meer goed verloopt, wordt snel gesproken van verstoorde verhoudingen.

En wat dan?

AANDACHT BIJ ZIEKTE

Ziekte is altijd onaangenaam, ook in een zakelijke relatie.

Bij ziekte is alert handelen geboden.

AFGESPROKEN?

U heeft het met elkaar besproken, maar is het ook afgesproken?

Kunt u de ander erop aanspreken als deze niet doet wat u had verwacht?

Route naar ontslag

Zoals meerdere wegen leiden naar Rome, zo leiden meerdere routes naar ontslag van een medewerker.

Overeenkomsten en fatsoen

Alles mag bij een overeenkomst? Heeft u gedacht aan de plichten die erbij komen kijken?

Vast aan contract?

U heeft voor of bij aanvang van de samenwerking een overeenkomst getekend. Zit u aan het contract vast?

Einde overeenkomst

Overal wordt samengewerkt. Het is geweldig zolang als het goed gaat. Maar wat als dat niet meer het geval is?

Op de agenda

Acties van de een kunnen bij de ander een bepaalde gedachte doen ontstaan. Het is de vraag of die bij de ander ontstane gedachte klopt. Is er inderdaad sprake van een ‘verborgen agenda’?

Misbruik van recht?

Iedereen heeft recht op toegang tot de rechter. Soms bekruipt bij de andere partij het gevoel dat er misbruik van recht wordt gemaakt. Wanneer speelt misbruik van recht?

Kort gedingen

Problemen snel afgedaan hebben. Dat wil elke ondernemer graag. Als de ondernemer de andere partij regelmatig tegenkomt, dan wordt dat nog sterker gevoeld. 

Ziekte, de sancties, en de WWZ

De laatste tijd is er weer veel aandacht voor de loondoorbetalingsplicht van werkgevers ten aanzien van zieke werknemers. Die loondoorbetalingsplicht bij ziekte bestaat in beginsel gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Menig werkgever is dat een doorn in het oog. Er gaan wederom stemmen op om de duur van de loondoorbetalingsplicht te verkorten.

Het recht om aan de touwtjes te trekken? Ondernemersvrijheid

Velen dromen van een eigen bedrijf. Een eigen onderneming waarin zij het voor het zeggen hebben. Maar trekt de ondernemer wel aan de touwtjes of is het in de praktijk toch anders?

Ontslag op staande voet; Wie deert het?

De gedachte bij een ontslag op staande voet is dat werkgever daardoor direct van de werknemer in kwestie af is. Loon hoeft niet meer te worden betaald. Het ontslag op staande voet zou alleen de werknemer moeten deren. Maar is dat ook zo?