Rechtsgebiedenregistratie

Advocaat mr. A.L. Wolters-van Soest heeft de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Arbeidsrecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht (verbintenissenrecht).

Die registratie heeft plaatsgevonden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) De registratie verplicht de advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

In 2019 heeft mr. Wolters-van Soest, voorafgaand aan 1 juli 2019, (meer dan) de vereiste opleidingspunten over het jaar 2019 behaald.

Mediation is bij de NOvA niet als apart rechtsgebied te registreren, en is gelet daarop geregistreerd onder Arbeidsrecht: arbeidsmediation.


Permanente Opleiding

Elk jaar worden meerdere cursussen gevolgd op het gebied van het Arbeidsrecht, het Ondernemingsrecht, het Contractenrecht en ook op het gebied van Mediation. #Scholing