ADVOCATENKANTOOR WOLTERSOndernemings- en Contractenrecht

Advocatenkantoor Wolters verstrekt adviezen en voert procedures op het gebied van
het Ondernemingsrecht en het Contractenrecht, ten aanzien van onder andere:


-          opstellen en beoordelen overeenkomsten/contracten;
-          opstellen en beoordelen algemene voorwaarden;

-          geschillen met leverancier en/of contractspartij;
-          beëindigen contracten met leveranciers en afnemers;

-          consumentenrecht;
-          huurrecht;

-          onrechtmatige daad;

-          conflicten over betalingen;
-          aansprakelijkheid;

-          incasso;
-          faillissementsaanvragen;
-          beslaglegging.