ADVOCATENKANTOOR WOLTERSArbeidsrecht

Advocatenkantoor Wolters verstrekt adviezen en voert procedures op het gebied van
het Arbeidsrecht, ten aanzien van onder andere:


-          opstellen en beoordelen arbeidsovereenkomsten;
-          personeelshandboek, reglementen en protocollen;
-          arbeidsvoorwaarden;
-          cao;

-          statutair directeur;
-          eenzijdige wijziging functie, arbeidsvoorwaarden;
-          zieke werknemer;

-          proeftijd;
-          concurrentiebeding;
-          relatiebeding;
-          geheimhoudingsbeding;

-          arbeidsconflict;
-          schorsing, non actief stelling;

-          ontslag, waaronder ontslag op staande voet;
-          beëindigingsovereenkomst;
-          reorganisatie;
-          sociaal plan;
-          ontslagaanvraag;

-          ontbinding arbeidsovereenkomst;
-          kennelijk onredelijk ontslag;

-          ondernemingsraad;
-          medezeggenschap;
-          loonvordering;
-          Wet Werk en Zekerheid (WWZ).