Arbeidsrecht

Dagelijks hebben werkgevers en werknemers er mee te maken: het arbeidsrecht.
De werkvloer is vaak een bron van spanningen.
Veelal hebben werkgever en werknemer tegengestelde belangen.
Conflicten / meningsverschillen / ruzies op de werkvloer zijn geen uitzondering.

Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten van werkgevers en van werknemers.
Ontslagrecht is een onderdeel van het arbeidsrecht.

Het is belangrijk uw rechten en plichten te kennen.
Advocatenkantoor Wolters verstrekt adviezen en voert waar nodig procedures op het gebied van het Arbeidsrecht, ten aanzien van o.a.:

    -      opstellen en beoordelen arbeidsovereenkomsten

    -      personeelshandboek, reglementen en protocollen (beleid)

    -      arbeidsvoorwaarden

    -      cao

    -      statutair directeur

    -      eenzijdige wijziging functie, arbeidsvoorwaarden

    -      zieke werknemer

    -      proeftijd

    -      concurrentiebeding

    -      relatiebeding

    -      geheimhoudingsbeding

    -      arbeidsconflict

    -      schorsing, non actief stelling

    -      ontslag, waaronder ontslag op staande voet

    -      beëindigingsovereenkomst

    -      reorganisatie

    -      sociaal plan

    -      ontslagaanvraag

    -      ontbinding arbeidsovereenkomst

    -      ondernemingsraad

    -      medezeggenschap

    -      loonvordering

    -      Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Problemen op de werkvloer?
  
Arbeidsongeschiktheid, ziekte, zieke werknemer?
Disfunctioneren?
Verstoorde arbeidsverhouding?

Mediation?

Einde arbeidsovereenkomst?
Ontslag op staande voet?
Ontslag?

Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst? Opdrachtnemer of werknemer?

WWZ, transitievergoeding, WAB etc.


Bij Advocatenkantoor Wolters bent u aan het juiste adres.
Ervaren gedreven advocaat,
specialist arbeidsrecht en ontslagrecht