ADVOCATENKANTOOR WOLTERSDIENSTEN

Advocatenkantoor Wolters geeft aan ondernemers en particulieren juridisch advies van hoge kwaliteit.
Door tijdig juridisch advies te vragen en te ontvangen, kunnen conflicten worden voorkomen.

Mocht het helaas toch tot een conflict komen en is dit conflict niet op te lossen, dan start Advocatenkantoor Wolters in overleg met u een gerechtelijke procedure.

Ontvangt u een dagvaarding, dan zal Advocatenkantoor Wolters namens u het verweer voeren.

Kortom, Advocatenkantoor Wolters voor gedegen juridisch advies en gerechtelijke procedures (kort geding, kantonrechter, rechtbank, gerechtshof en geschillencommissies) op het gebied van het Arbeidsrecht, het Ondernemingsrecht en het Contractenrecht.

Tot het arbeidsrecht behoort uiteraard ook het ontslagrecht.

Kantoorpand

Lezingen en workshops
Advocatenkantoor Wolters geeft ook lezingen en workshops. Deze kunnen ook incompany worden verzorgd. In 2018 is o.a. een presentatie gegeven over de AVG.Er zijn goede contacten met andere specialisten zoals outplacementbureaus, accountants en (andere) mediators. Advocatenkantoor Wolters kan deze specialisten voor u inschakelen mocht dat gewenst zijn. Advocaat mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest is ook bevoegd om als mediator op te treden. Zij is ook MfN-registermediator en kan als mediator optreden wanneer alle deelnemers aan mediation zich daarin kunnen vinden.