ADVOCATENKANTOOR WOLTERSKort gedingen. 28 september 2015

Problemen snel afgedaan hebben. Dat wil elke ondernemer graag. Als de ondernemer de andere partij regelmatig tegenkomt, dan wordt dat nog sterker gevoeld. 

Read more

Ziekte, de sancties, en binnenkort de WWZ. 29 mei 2015

De laatste tijd is er weer veel aandacht voor de loondoorbetalingsplicht van werkgevers ten aanzien van zieke werknemers. Die loondoorbetalingsplicht bij ziekte bestaat in beginsel gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Menig werkgever is dat een doorn in het oog. Er gaan wederom stemmen op om de duur van de loondoorbetalingsplicht te verkorten.

Read more

Ontslag op staande voet; Wie deert het? 2 maart 2015

De gedachte bij een ontslag op staande voet is dat werkgever daardoor direct van de werknemer in kwestie af is. Loon hoeft niet meer te worden betaald. Het ontslag op staande voet zou alleen de werknemer moeten deren. Maar is dat ook zo?

Read more

Het recht om aan de touwtjes te trekken? Ondernemersvrijheid. 18 februari 2015

Velen dromen van een eigen bedrijf. Een eigen onderneming waarin zij het voor het zeggen hebben. Maar trekt de ondernemer wel aan de touwtjes of is het in de praktijk toch anders?

Read more