ZAKELIJKE SAMENWERKING

ZAKELIJKE SAMENWERKING

Veelal worden samenwerkingen aangegaan voor de lange termijn. Er wordt gestreefd naar duurzame samenwerking. Let daarbij ook op de juridische gevolgen van een bepaalde samenwerking.

Aard overeenkomst

Als het goed is, leggen de contractspartijen in een overeenkomst vast wat voor samenwerking zij aangaan. De aard van de samenwerking bepaalt waaraan de contractspartijen worden gebonden. Het bepaalt ook wat geldt bij een einde van de samenwerking. Het komt nogal eens voor dat een vennootschap onder firma (vof) wordt aangegaan. De Hoge Raad heeft onlangs nog eens de plichten van de vennoten uiteengezet.

Juridische gevolgen

Een overeenkomst met een vof geldt als een overeenkomst met de gezamenlijke vennoten. De gezamenlijke vennoten zijn dus partij bij de overeenkomst. Een crediteur (bijvoorbeeld een werknemer) van de vof kan zijn vorderingen instellen zowel tegen de gezamenlijke vennoten (tegen de vof), met de mogelijkheid van verhaal op het vermogen van de vof, als voor het geheel tegen elke afzonderlijke vennoot, met de mogelijkheid van verhaal op het privévermogen van die vennoot. Vennoten dienen zich dat goed te realiseren.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat én MfN-mediator

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |

Mediation

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


15 mei 2019

Wed, 15 May