WET ARBEIDSMARKT IN BALANS

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS

Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is ingediend ter wijziging van de Wet Werk en Zekerheid.
Het wetsvoorstel is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.
Het woord is nu aan de Eerste Kamer.

Wetsvoorstel WAB is onderdeel van een breder pakket maatregelen die beogen de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren.  

Er zijn door de Tweede Kamer enkele wijzigingen aangebracht in het oorspronkelijke wetsvoorstel.
De eerder genoemde langere proeftijd (5 maanden) bij een vast contract komt er niet.

Overeind gebleven is o.a. de verlenging van de duur van de ketenregeling van twee naar de oorspronkelijke drie jaar.
Ketenregeling: max 3 aaneensluitende tijdelijke contracten -waarbij een eventuele tussenpoze tussen die contracten niet langer is dan 6 maanden- in max 3 jaar, daarna ontstaat een vast contract.
Ook de invoering van een extra ontslaggrond (de i-grond) is gebleven. Daardoor wordt cumulatie van ontslaggronden mogelijk.
In dat geval kan 50% extra transitievergoeding worden toegekend.
Een werknemer bouwt een recht op transitievergoeding op vanaf de eerste dag van het dienstverband.
De verhoging van de transitievergoeding na 10 jaar dienstverband vervalt.
Payrolling wordt minder voordelig doordat dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als bij de inlener (alleen pensioenregeling mag eigen pensioenregeling payrollwerkgever zijn).

De Eerste Kamercommissie (SZW) bespreekt op 19 februari 2019 de procedure van behandeling van het wetsvoorstel.
De beoogde inwerkingtredingsdatum van de uiteindelijke wet is 1 januari 2020.

Te zijner tijd volgt nadere berichtgeving.

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest
advocaat

Advocatenkantoor Wolters
Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht
info@advocatenkantoorwolters.nl
www.advocatenkantoorwolters.nl

6 februari 2019

Wed, 06 February