WERKVLOER EN PRIVACY

WERKVLOER EN PRIVACY

Werkgevers worstelen regelmatig met de vraag wat nog wel mag op de werkvloer.
Hoever reikt de privacy van een werknemer?

AVG en eisen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat persoonsgegevens niet zomaar mogen worden verwerkt (o.a. verzameld), vooral niet in de arbeidsrelatie. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon.

Hoe zit dan met personeelsdossiers?
Een aantal van de eisen zijn:

-juiste, nauwkeurige gegevens;

-relevante, noodzakelijke gegevens;

-informatie aan werknemers over de verwerking van de gegevens;

-passende beveiliging van de gegevens.
Dit geldt zowel voor de papieren als voor de digitale personeelsdossiers.

Zorgvuldigheid is nog belangrijker ten aanzien van zieke werknemers.

Informatie en controle

Werkgevers zijn soms verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken zoals aan Belastingdienst, UWV.

Werkgevers dienen te informeren en werknemers hebben recht op inzage in de gegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat de AVG wordt nageleefd. Als dat niet goed is gegaan, dan kunnen hoge boetes worden uitgedeeld.

Zorg voor een goed beleid binnen uw organisatie en leef dat na.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat én MfN-mediator

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |

Mediation

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


10 juli 2019

Wed, 10 July