WERKPROBLEMEN?

WERKPROBLEMEN?

Samen werken gaat niet altijd goed. Een conflict is er zo. Problemen op of met het werk? Waar moet u op letten?

Werk en problemen

Elke vorm van samenwerking kan tot problemen leiden. Soms is het een misverstand door communicatie, maar vaak is het meer. Zo kunnen bij een overeenkomst de wederzijdse afspraken niet voldoende duidelijk zijn. Irritaties kunnen ontstaan. De uitvoering van het werk kan er onder leiden. Dat kan bijvoorbeeld bij een samenwerkingsovereenkomst, een managementovereenkomst, een opdrachtovereenkomst of een aandeelhoudersovereenkomst. Ook in een ‘gewone’ arbeidsrelatie kan de samenwerking tussen werkgever en werknemer(s) gaan schuren. Waarop moet u letten?  

Opletten

Te lang een situatie aankijken is riskant. Reageren is meestal raadzaam. Houden de gemaakte afspraken in wat u denkt dat die inhouden? Zijn de gemaakte afspraken nog actueel? Wat zijn alle feiten en omstandigheden? Is er bijvoorbeeld sprake van (ziekte-)verzuim? Heeft u gelet op wet- en regelgeving het gelijk aan uw kant? Is een einde van de samenwerking (beëindiging, ontslag) gewenst? Wat zijn de juridische gevolgen? Tijdig in actie komen, is raadzaam en nodig.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat |

MfN-mediator

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |

Mediation

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


29 september 2021

Wed, 29 September