WERKBAAR

WERKBAAR

Wet- en regelgeving, daar hebben alle ondernemers en particulieren mee te maken. Daarnaar handelen lijkt makkelijker dan het is. Waar moet u bijvoorbeeld op letten in het arbeids- en ontslagrecht?

Aandachtspunten

De Wet Werk en Zekerheid heeft het arbeids- en ontslagrecht niet eenvoudiger gemaakt. De arbeidsrechtelijke beschermingsregels maken dat een medewerker niet zomaar kan worden ontslagen. De regels omtrent de tijdens ziekte te zetten stappen en de loondoorbetaling moeten juist worden opgevolgd; anders gelden er sancties. Privacy dient te worden gewaarborgd en datalekken dient te worden voorkomen. Bedrijven dienen per 25 mei 2018 te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aanpassen

Veel werkgevers vinden het arbeids- en ontslagrecht niet werkbaar. De duur van de loondoorbetaling tijdens ziekte zal als het aan de regering ligt ten aanzien van kleinere werkgevers worden aangepast. Ook is het de bedoeling dat het ontslagrecht wordt versoepeld. Over de AVG maken veel bedrijven en organisaties zich zorgen. De Autoriteit Persoonsgegevens zal gaan controleren of wordt voldaan aan de AVG (de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens) en kan boetes opleggen.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


24 januari 2018

Wed, 14 February