WERK IN UITVOERING?

WERK IN UITVOERING?

Op de werkvloer is het nooit saai. Zo veranderen steeds de regels ten aanzien van de werkvloer. Is het na de recente ingrijpende wijzigingen door de wetten WWZ en WAB nog niet genoeg?

Al vele rechten en plichten

Het Nederlandse arbeidsrecht bevat al de nodige rechten en plichten voor werkgevers en werknemers. Het zijn van een goede werkgever of goede werknemer, is een van die plichten. De uitvoering daarvan is in de praktijk niet eenvoudig. Onder andere ziekte en ontslag blijven aan beide kanten lastig. Uit rechtspraak blijkt dat afspraken/aanspraken vaak niet of niet goed zijn vastgelegd.

Aankomende wijzigingen

Bent u als werkgever/bedrijf voorbereid? Aanhangig is nu het wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (ter implementatie van de Europese Richtlijn). Daarin staan regels omtrent scholing, nevenwerkzaamheden, en vastlegging van o.a. aanspraken en procedures. Voor werkgevers brengt het de nodige extra plichten met zich mee. De uiteindelijke wet zal per 1 augustus 2022 in werking treden, maar zal ook gevolgen hebben voor al bestaande overeenkomsten. Hoe staat het met de inhoud van uw contracten, personeelsgidsen, handboeken etc.?

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat |

MfN-mediator

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |

Mediation

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


24 november 2021

Wed, 24 November