WERK EN LIEFDE

WERK EN LIEFDE

Met liefde het werk verrichten, maakt het lichter. Soms is er niet alleen de liefde voor het werk, maar ook voor een collega. Dat hoeft niets te betekenen of toch wel?

Aandacht

Er zijn grenzen aan wat een werkgever in de gaten mag houden. Het privéleven van een werknemer dient tot op bepaalde hoogte te worden gerespecteerd. Een liefdesrelatie op het werk kan goed gaan. In sommige gevallen kan het echter leiden tot onrust op de werkvloer en ziekmelding(en). Dan wil een werkgever kunnen optreden. Daarbij spelen onder andere de functies van de betreffende medewerkers een rol.

Beleid

Uit rechtspraak blijkt verder dat het relevant is of er huisregels van toepassing zijn waarin aandacht is besteed aan liefdesrelaties op het werk. Melding van een liefdesrelatie aan werkgever zal daar onderdeel van zijn. De rechter kijkt naar het beleid bij werkgever en dat kan net ten gunste van werkgever het verschil maken. Bedrijfsbelangen zijn dan makkelijker aan te tonen. Een liefdesrelatie kan leiden tot het einde van een arbeidsovereenkomst.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


14 februari 2018

Wed, 14 February