WAB IN AANTOCHT

WAB IN AANTOCHT

Het huidige arbeids- en ontslagrecht (de WWZ) heeft vrijwel niemands instemming.
Als pleister op de wonde komt er binnenkort de WAB.
Wat brengt de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

Inhoud WAB

Werknemers krijgen recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag (een derde maandsalaris per jaar).

Verder komt er een nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond. Als sprake is van een optelsom van omstandigheden wordt ontslag ook mogelijk. De nieuwe ontslaggrond geeft de mogelijkheid om omstandigheden te combineren. Bij een ontslag wegens de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding van maximaal 50% van de transitievergoeding aan de werknemer toekennen.

Ook wordt de ketenregeling (de opeenvolging van tijdelijke contracten) verruimd. Het wordt mogelijk om aansluitend drie contracten in drie jaar aan te gaan.

De WAB bevat niet alleen maatregelen ten aanzien van transitievergoeding, cumulatiegrond en ketenregeling maar ook ten aanzien van oproepovereenkomsten, payrollovereenkomsten en WW-premiedifferentiatie.

Status WAB

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 het wetsvoorstel aangenomen. De meeste onderdelen van de WAB zullen per 1 januari 2020 in werking gaan treden.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat én MfN-mediator

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |

Mediation

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


26 juni 2019

Wed, 26 June