Vast aan contract?

VAST AAN CONTRACT?

U heeft voor of bij aanvang van de samenwerking een overeenkomst getekend. Zit u aan het contract vast?


Inhoud contract

Na de ondertekening van het contract kunnen scheuren ontstaan in de relatie. Waar heeft u precies voor getekend? U pakt het contract, leest het en krijgt er opeens een wat onrustig gevoel bij. Staat er wat u denkt dat er staat? Is de contractsbepaling in uw nadeel? U heeft het getekend. Is er wellicht nog een uitweg?


Uitleg, uitweg

Wie het contract heeft opgesteld, is van belang. Heeft u voldoende tijd gekregen om de contractsbepalingen vooraf goed te (laten) lezen? Heeft u vooraf een toelichting ontvangen op de inhoud? Wat was uw bedoeling bij een bepaalde bepaling? Hoe heeft u het begrepen? De andere contractspartij zal dat meestal bestrijden en stellen ‘contract is contract’. Voor u staat er veel op het spel. Mede afhankelijk van de aard van de samenwerking gelden bepaalde regels die u wellicht te hulp kunnen schieten. Procederen kan nodig zijn, maar wordt als dat mogelijk is vermeden. De aanpak varieert per zaak, waarbij uw belangen centraal staan.


Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?


Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.


Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.


Vragen?

Stel ze aan:


mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat

06-57561094


Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


12 april 2017


Tue, 25 July