VERZUIM

VERZUIM

“Er is verzuimd ...”

In de zaken die ik behandel, komt die zin vaak voor. Dat kan of zijn als (betalings-)afspraken niet worden nagekomen of als er sprake is van een ziekmelding.

Verzuim bij ziekte

Werkgevers zitten er niet op te wachten: werknemers die zich ziek melden. Een ziekmelding betekent verzuim van het werk en het startpunt van wederzijdse plichten. Er moet worden gewerkt aan re-integratie. Het arbeidsrecht en het ontslagrecht verbinden allerlei gevolgen aan een ziekteverzuim van een werknemer. Aan beide kanten zijn alertheid en tijdig handelen dan ook geboden.

Verzuim bij afspraken

Afspraken worden gemaakt om te worden nagekomen. Als een concrete betalingstermijn is overeengekomen, is dat een fatale termijn. Als niet binnen die termijn de factuur is betaald, is er sprake van verzuim. Naast het factuurbedrag is er dan ook, op grond van de wet, een plicht rente te betalen. Als een bedrijf algemene voorwaarden hanteert en deze zijn tijdig verstrekt, dan kan er ook een plicht zijn ontstaan tot vergoeding van (incasso)kosten. Een zakelijke relatie is gebaat bij tijdige betaling.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


27 juni 2018

Wed, 27 June