VAN ZIEK NAAR BETER!

VAN ZIEK NAAR BETER!

Gezonde medewerkers in het bedrijf zijn meestal productiever. Regelmatig adviseer ik over een ziekte-traject (van ziek naar beter). Stel dat werknemer zich ziek meldt. Waarop moet u letten?

Rechten - Plichten

Werkgever en werknemer dienen te werken aan het herstel van werknemer. Re-integratie stappen moeten zowel werkgever als werknemer tijdig en goed zetten. Zowel werknemer als werkgever hebben rechten in het re-integratie traject. Beide hebben ook plichten. Beide behoren zich redelijk ten opzichte van de ander te gedragen. Bij twijfel over het handelen en/of nalaten van de ander, is tijdige actie geraden.

Mogelijkheden

Werkgever zal vrijwel direct na de ziekmelding de bedrijfsarts inschakelen. Volgens de wet- en regelgeving is tijdig handelen namelijk geboden. Werkgever en werknemer hebben normaliter geen medische opleiding en zijn voor het overgrote deel aangewezen op de oordelen van de bedrijfsarts. Wat zijn de mogelijkheden tot werken van de werknemer? Wat is nodig voor het herstel? Daarbij blijft het zaak steeds positief-kritisch te kijken naar de inhoud van de oordelen van de bedrijfsarts. Zijn die oordelen correct?

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat | MfN-mediator

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |

Mediation

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


27 april 2022

Wed, 27 April