VAKANTIE

VAKANTIE

De zomerperiode is aangebroken. Vakanties staan voor de deur. Een goed vooruitzicht, waarbij het in het bedrijf goed geregeld dient te zijn.

Herstelfunctie

Vrije tijd is niet alleen aangenaam, maar ook erg nuttig. Los kunnen komen van het werk is belangrijk. Een langere periode aaneen vrij betekent dat medewerkers zich meer kunnen opladen voor toekomstig werk. Ziekteverzuim kan daardoor ook worden voorkomen. Werknemers hebben recht op wettelijke vakantie-uren. Daarnaast kennen de meeste werkgevers ook bovenwettelijke vakantie-uren toe. Dat aantal mag werkgever bepalen tenzij bijvoorbeeld een cao het aantal uren voorschrijft.

Aandachtspunten

Vrije dagen dienen tijdig te worden aangevraagd. De meeste werkgevers hebben een reglement daarvoor. Dat reglement dient te worden nageleefd. Houd bij een zieke werknemer ook de vakantie-uren in de gaten. Wettelijke vakantie-uren vervallen binnen 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Dat is anders bij de bovenwettelijke vakantie-uren. Voor werkgevers is interessant dat de wet een aantal mogelijkheden geeft ten aanzien van het verbruik van bovenwettelijke vakantie-uren.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


11 juli 2018

Wed, 11 July