SOLIDE AFSPRAKEN

SOLIDE AFSPRAKEN

Vraag uit de praktijk: ik heb gelijk gelet op de gemaakte afspraken, toch?
Vrijwel elke contractspartij stelt zich deze vraag.

Belang bij goede basis

De basis is wat is afgesproken voorafgaand aan de start van de samenwerking. Die basis dient goed te zijn. Of het nu om een samenwerking op grond van arbeidsrecht, ondernemingsrecht of contractenrecht gaat; vaak worden de afspraken vastgelegd in een contract. Dat is juridisch terrein. Ga daarbij niet overhaast of niet ondoordacht te werk. Neem de tijd om goed over de inhoud van afspraken en de mogelijke gevolgen daarvan na te (laten) denken en laat u tijdig juridisch bijstaan.

Interpretatie

In de praktijk wordt een advocaat soms pas ingeschakeld na het sluiten van het contract. Bijvoorbeeld omdat de gemaakte afspraken voor een van de partijen wel heel erg nadelig uitvallen en partijen er niet samen uitkomen. Het komt dan aan op uitleg van de afspraken. Dan spelen o.a. de bedoelingen bij het sluiten van het contract mee. Uiteraard is het beter om vooraf een en ander goed geregeld te hebben.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?
Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.
Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:
mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat én MfN-mediator

06-57561094
Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |

Mediation

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


13 maart 2019

Wed, 13 March