Route naar ontslag

ROUTE NAAR ONTSLAG

Zoals meerdere wegen leiden naar Rome, zo leiden meerdere routes naar ontslag van een medewerker.


Ontslaggrond

Wat is de precieze reden voor het gewenste ontslag?

Is dat bijvoorbeeld dat het functioneren ter discussie staat of gaat het om een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is? Of is het wellicht bedrijfseconomisch of bedrijfsorganisatorisch nodig om afscheid te nemen van een werknemer? Of is bijvoorbeeld de samenwerking verstoord?

De ontslaggrond bepaalt in beginsel de route.


Routes

Bij een tijdelijk arbeidscontract kan werkgever het contract niet verlengen (let op voorafgaande schriftelijke aanzegging). Bij een vast contract wordt het of een ontslagaanvraag bij UWV of een ontbindingsverzoek bij de rechter of een einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Die laatste route heeft vaak de voorkeur. Een ieder wil zo goed als mogelijk voor de eigen belangen laten opkomen. Bij al deze routes kan onder andere ziekte van een werknemer roet in het eten gooien. Ziekte en re-integratie verdienen aandacht. Procederen bij UWV of rechter kan nodig zijn, maar wordt als dat mogelijk is vermeden. De aanpak varieert per zaak, waarbij uw belangen centraal staan.


Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?


Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.


Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.


Vragen?

Stel ze aan:


mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat

06-57561094


Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


17 mei 2017


Tue, 25 July