PROCEDURES

PROCEDURES

Bij procedures gaat het niet alleen om zittingen bij de rechter. Het gaat ook om voorschriften, regels. Wat kunt u met die laatste vorm van procedures?

Werkregels

Regels op de werkvloer zijn gewenst. Wat voor de een overduidelijk is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Om eventuele misverstanden te voorkomen, kan de ondernemer de bedrijfsregels maar beter laten opschrijven. Hoe de ondernemer wenst dat wordt gewerkt, kan veiligheidshalve worden uitgeschreven. Dan is het na te lezen en kan de ondernemer ernaar verwijzen. Dat kan bij elke vorm van werkrelatie: bij een arbeidsovereenkomst, maar ook bijvoorbeeld bij een managementovereenkomst.

Lonend

Niet alleen in het arbeidsrecht is een goed dossier belangrijk. Het kan lonen om de bedrijfsregels op schrift te laten zetten. Dat blijkt uit uitspraken van rechters. Een consequent beleid daarbij aanhouden, is belangrijk. Zie er op toe dat de regels, de voorschriften worden nageleefd. Als een ondernemer zich niet aan de eigen regels houdt, dan wordt het lastig om een ander aan die regels te houden. Laat regels, voorschriften regelmatig doorlichten.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


13 december 2017

Thu, 08 February