PER DIRECT EEN EINDE?

PER DIRECT EEN EINDE?

Soms is de zakelijke koek op en willen partijen op de kortst mogelijke termijn van elkaar af.
Die wens tot beëindiging speelt bij diverse overeenkomsten. Waarop moet u letten?

Type overeenkomst

Relevant is of het gaat om een ‘gewone’ zakelijke overeenkomst of om een arbeidsovereenkomst.
Bij een arbeidsovereenkomst moeten de wettelijke (beëindigings-)bepalingen in acht worden genomen.
Bij een zakelijke overeenkomst tussen bedrijven zijn als hoofdregel de gemaakte afspraken relevant. Wat is in het contract over beëindiging afgesproken?

Uitvoering

De concrete feiten en omstandigheden moeten in kaart worden gebracht. Voor een einde arbeidsovereenkomst per direct (ontslag op staande voet) moet er onder andere sprake zijn van dringende redenen en zeer tijdig handelen. En daar gaat het vaak mis met meestal grote financiële gevolgen.

Ook voor een einde zakelijke overeenkomst waarbij is afgesproken dat een einde per direct (ontbinding per direct) mogelijk is, zijn de feiten en omstandigheden relevant. Een tekortkoming van de andere partij zal dan nodig zijn. En meestal zal een schadevergoeding moeten worden betaald die fors kan zijn.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?
Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.
Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat | MfN-mediator

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |

Mediation

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


23 maart 2022

Wed, 23 March