Overeenkomsten en fatsoen

OVEREENKOMSTEN EN FATSOEN

Alles mag bij een overeenkomst? Heeft u gedacht aan de plichten die erbij komen kijken?


Vrijheid?

Als ondernemers zaken met elkaar doen, geldt als hoofdregel contractsvrijheid. De te sluiten overeenkomst kan bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht zijn. U moet wel rekening houden met wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst dan kan de ondernemer (de werkgever) niet alles afspreken wat hij wenst; de wet verbiedt bepaalde afspraken.


Fatsoen

Relevant zijn ook de wetsartikelen die redelijk en billijk handelen voorschrijven. Kortom, fatsoen (‘normaal doen’) hoort een rol te spelen bij overeenkomsten. Zo horen aandeelhouders en directie zich redelijk ten opzichte van elkaar te gedragen. Dient een werkgever een werknemer redelijk te behandelen, en andersom. Rechten behoren niet te worden misbruikt en een procedure dient niet zonder voorafgaand bericht te worden opgestart.

Logisch? De rechtspraak laat zien dat het vaak behoorlijk misgaat in zakelijke relaties. Een beroep op handelen in strijd met fatsoen door de andere contractspartij kan lonend zijn.

Blijft uw zakelijke situatie binnen de fatsoensnormen?


Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?


Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.


Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.


Vragen?

Stel ze aan:


mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat

06-57561094


Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


14 juni 2017 Tue, 25 July