Op de agenda

OP DE AGENDA

Acties van de een kunnen bij de ander een bepaalde gedachte doen ontstaan. Het is de vraag of die bij de ander ontstane gedachte klopt. Is er inderdaad sprake van een ‘verborgen agenda’?


Samenwerking

Bij verminderd vertrouwen gaat de samenwerking stroever verlopen. Hoe ontstaat zoiets? Bijvoorbeeld als contractuele afspraken niet tijdig of niet goed worden nagekomen, als diensten/goederen zijn geleverd en de factuur niet op tijd wordt betaald. Wat speelt er bij de andere contractspartij? Beroept deze zich ergens op terwijl er iets anders aan de hand is? Is er bijvoorbeeld sprake van betalingsonmacht of alleen van betalingsonwil?


Ziekmelding

Een ziekmelding is een melding waar werkgever soms argwanend tegenover staat. Is werknemer wel ziek? Of komt het deze goed uit om van de werkvloer afwezig te zijn? Werknemer zegt ziek te zijn, maar speelt er iets anders? Ook al twijfelt werkgever, dan nog is het aan een medicus om een oordeel te vellen: een gecertificeerde bedrijfsarts. Als werknemer ziek wordt geoordeeld, dan dient er vanuit te worden gegaan dat er geen verborgen agenda van werknemer is.


Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?


Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.


Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.


Vragen?

Stel ze aan:


mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat

06-57561094


Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


15 februari 2017


Tue, 25 July