OVERGANGSRECHT

OVERGANGSRECHT

Bij elke nieuwe wet wordt gekeken of er overgangsmaatregelen nodig zijn. En die zijn zeer relevant!

Overgang naar nieuwe situatie

Een nieuwe wet betekent nieuwe regels, voorschriften. Niet van elke werkgever, ondernemer kan worden gevergd dat deze zijn bedrijfsvoering daar direct op aanpast. Een voorbeeld: toen in 2015 het arbeids- en ontslagrecht wijzigde, werd er in de wet (WWZ) een transitievergoedingsplicht ingevoerd. Werkgevers die de arbeidsovereenkomst van langer in dienst zijnde werknemers dienden te beëindigen, konden daardoor met betaling van hoge bedragen worden geconfronteerd. Voor kleine werkgevers (<25 werknemers) werd toen in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) een aantal tijdelijke uitzonderingen opgenomen, waaronder een onder voorwaarden lagere vergoeding.

Einde overgang

De WWZ bleek op diverse punten knellend te werken. Binnenkort is er dan ook de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Per 1 januari 2020 eindigen overgangsmaatregelen van de WWZ. Afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden kan het raadzaam zijn om nog vóór 1 januari 2020 actie te laten opstarten, bijvoorbeeld bij een aantoonbare slechte financiële situatie van de werkgever.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat én MfN-mediator

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |

Mediation

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


13 november 2019

Wed, 13 November