ONTSLAGRECHT?

ONTSLAGRECHT?

Arbeidsrecht is steeds in beweging, o.a. door nieuwe wet- en regelgeving.
In 2020 zal o.a. het ontslagrecht gaan wijzigen.
Brengt dat een ontslagplicht voor werkgever met zich mee?

Ontslaan?

Werkgever heeft als ondernemer een bepaalde vrijheid om beslissingen te nemen. Onder de huidige wet- en regelgeving is er op zich geen plicht om een werknemer te ontslaan. In bepaalde gevallen heeft een werkgever wel het recht om werknemer(s) te ontslaan, bijvoorbeeld bij economische/organisatorische redenen. Het type contract en de ontslaggrond bepalen de te nemen ontslagroute. Regelmatig adviseer ik werkgevers en werknemers over een einde van de arbeidsovereenkomst.

Status overeenkomst

Relevant is of de medewerker nog werkzaamheden verricht en/of er nog loon wordt uitbetaald. Is dat niet het geval, dan spreken we van een ‘slapend’ dienstverband. Dat komt vaak voor nadat een werknemer twee jaar ziek is geweest. Een plicht van werkgever om die werknemer te ontslaan was er niet. De in 2020 in werking tredende wet- en regelgeving lijkt gelet op zeer recente rechtspraak daar verandering in te kunnen gaan brengen. Wat geldt voor u?

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat én MfN-mediator

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |

Mediation

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


10 april 2019

Wed, 10 April