ONTSLAG IN HET TIJDPERK VAN NOW, TOZO, TOGS

Ontslag in het tijdperk van NOW, TOZO, TOGS

In dit tijdperk leven vele vragen op de werkvloeren.
Een van die vragen is hoe het in deze coronavirustijden met ontslag zit.
Ontslag kan toch nog?

Impact op economie
De uitbraak van het COVID-19-coronavirus en de daarop volgende gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben voor vele ondernemers, bedrijven economische gevolgen. Een aantal ondernemers, bedrijven zien opeens hun omzet daardoor (flink) stijgen terwijl andere ondernemers, bedrijven hun omzet (flink) zien dalen of zelfs geheel zien wegvallen. Daarbij vallen de vaste kostenposten waaronder bijvoorbeeld loonkosten echter niet opeens weg.

Noodpakket banen en economie
De regelingen TOGS, TOZO, NOW zijn door de overheid na 17 maart 2020 in het leven geroepen om ondernemers, bedrijven te helpen. Daaraan zijn uiteraard een aantal voorwaarden verbonden. Het gaat om een noodpakket (Noodpakket banen en economie).

Gevolgen voor ontslagmogelijkheden
Er zijn meestal vele ontslagmogelijkheden zoals bijvoorbeeld een ontslag van een werknemer tijdens proeftijd, een niet verlengen van een arbeidscontract voor bepaalde tijd, ontslag via het voeren van een succesvolle ontslagprocedure bij UWV of rechter en middels een beëindigingsovereenkomst.

Heeft de NOW gevolgen voor ontslagmogelijkheden?
Hebben de TOZO en de TOGS gevolgen voor ontslagmogelijkheden?

NOW
De NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) heeft als doel het behoud van werkgelegenheid. Als een NOW-aanvraag wordt gehonoreerd, zullen ondernemers/bedrijven met personeel een loonkostensubsidie ontvangen om de onderneming overeind te houden.
De NOW brengt beperkingen voor bedrijfseconomisch ontslag met zich mee.
Het houdt in dat als een ondernemer/bedrijf met personeel een NOW-subsidie krijgt toegekend, deze werkgever in de periode na 17 maart 2020 de plicht heeft om ontslagen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden niet in gang te zetten gedurende het tijdvak waarover subsidie is verleend.
Ontslagaanvragen ingediend bij UWV vanwege bedrijfseconomische omstandigheden in de voorgaande periode tellen niet mee.
Het is de verwachting dat de NOW nog zal worden aangepast in die zin dat naast ontslagaanvragen op bedrijfseconomische grond bij UWV ook beëindigingsovereenkomsten op bedrijfseconomische grond in strijd zullen zijn met de NOW.
Als er toch ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden in gang wordt gezet terwijl de ondernemer, het bedrijf gebruik maakt van de NOW, zal dat bestraft worden met een boete (toepassing correctiemechanisme).
Ook los van een einde arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden zal onder de NOW een vermindering van de loonsom in de periode maart, april en mei 2020 ten opzichte van de loonsom van januari 2020 gevolgen (kunnen) hebben voor de hoogte van de subsidie.

TOZO
De TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) is bestemd voor zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum hebben en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor een bedrijfskrediet nodig is. Ook aan andere voorwaarden dient te zijn voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor de TOZO. Het gaat om een noodvoorziening die zorgt voor inkomenssteun.
Om in aanmerking te komen voor de TOZO zal de ondernemer/zullen de ondernemers in ieder geval zelfstandig ondernemend dienen te zijn. Personeel om te ontslaan, is er dan niet.

TOGS
De TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door de kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.
De TOGS zorgt voor een eenmalig bedrag van € 4.000,-- als de onderneming is gevestigd in Nederland en de SBI-code van de betreffende ondernemer, het betreffende bedrijf -het gaat om de hoofdactiviteit die staat ingeschreven in het Handelsregister- op de door de overheid uitgegeven lijst staat.
Het gaat om een eenmalige gift (een eenmalige tegemoetkoming).
Gevolgen voor eventueel personeel zijn er niet.

Conclusie
Ontslag blijft mogelijk, ook in het tijdperk van TOGS, TOZO, NOW.
De TOGS en de TOZO hebben geen gevolgen voor ontslagmogelijkheden.
Ook onder de NOW blijven die ontslagmogelijkheden er, maar is het NOW-correctiemechanisme relevant. In die zin dat een in gang gezet ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden terwijl de ondernemer, het bedrijf gebruik maakt van de NOW, bestraft zal worden met een boete. Ook ander personeelsverloop zoals bijvoorbeeld door een einde arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd in de periode maart, april en mei 2020 waardoor de loonsom in die periode vermindert ten opzichte van de loonsom in januari 2020, zal gevolgen hebben voor de ondernemer, het bedrijf die/dat gebruik maakt van de NOW.
Aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden dient steeds tijdig voorafgaand te worden bepaald wat wel en niet mogelijk is.  

2 april 2020

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest
Advocaat
MfN - mediator
06-57561094

Advocatenkantoor Wolters
Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |
Mediation

info@advocatenkantoorwolters.nl
www.advocatenkantoorwolters.nl

Thu, 02 April