Kort gedingen

KORT GEDINGEN 

Problemen snel afgedaan hebben. Dat wil elke ondernemer graag. Als de ondernemer de andere partij regelmatig tegenkomt, dan wordt dat nog sterker gevoeld. Problemen van ondernemers zijn al snel juridisch. Er zijn rechten en plichten in het spel. 

Die rechten en plichten dienen eerst duidelijk te zijn. Soms is het probleem vervolgens op korte termijn uit de wereld te helpen. Soms duurt dat langer, bijvoorbeeld als er geprocedeerd moet worden. Rechtszaken duren vele maanden, soms jaren. Dan maar een greep gedaan naar een korte procedure bij de rechter: het kort geding? 

Kort geding

Een gemiddelde kort geding procedure bij de rechtbank neemt circa 2 tot 3 maanden in beslag. Het is een korte maar intensieve procedure bij de kort geding rechter. Het lijkt een aantrekkelijke procedure voor een ondernemer omdat snel een uitspraak volgt. Niet vergeten moet worden, is dat er uiteindelijk slechts een voorlopige uitspaak volgt. Voorlopig, omdat er vooruitgelopen wordt op de uitspraak in een bodemprocedure. Hoger beroep van een kort geding vonnis is mogelijk. Er gelden een aantal voorwaarden wil een kort geding procedure voor degene die de procedure heeft opgestart succesvol kunnen zijn. 

Spoedeisend

De belangrijkste voorwaarde is dat er sprake moet zijn van spoedeisendheid. Als er te lang is gewacht met in actie komen, dan is een kort geding procedure niet de juiste route. Overigens dient ook weer niet te snel een kort geding procedure te worden opgestart: de andere partij dient wel de gelegenheid te krijgen om bijvoorbeeld nog te betalen of anderszins na te komen. Het is aan de rechter om te bepalen of een zaak zich leent voor een kort geding procedure. Als dat niet zo is, dan zullen de eisen worden afgewezen. Dan is de race nog niet gelopen, maar prettig is het uiteraard niet om de eerste slag te hebben verloren.

 

Het spreekwoord “haastige spoed is zelden goed” is ook hier iets om mee rekening te houden. Juiste en tijdige actie ten aanzien van rechten en plichten is ook voor een eventuele kort geding procedure noodzakelijk. Advocatenkantoor Wolters staat u graag bij.

 

Deze blog is geschreven door Annette Wolters-van Soest, advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Wolters te Veenendaal. Zij is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en ook in Ondernemingsrecht en Contractenrecht. Grofweg gezegd helpt Advocatenkantoor Wolters ondernemers en particulieren bij ontslag en contract door juridisch advies te geven en procedures te voeren. Voor meer informatie kunt u de volgende website bezoeken: http://www.advocatenkantoorwolters.nl.28 september 2015 

Thu, 08 October