IS DAT ZIEK OF NIET?

IS DAT ZIEK OF NIET?

En opeens lijkt het zover: een ziekmelding. Daarbij komt ook regelwerk kijken. Vragen kunnen over en weer ontstaan. Een conflict ligt mogelijk op de loer. Waarop moet u letten?

Oordeel: ziek of niet

Ziek of niet? Dat is aan de medisch behandelaar(s). Ziek betekent meestal niet dat iemand helemaal niet meer kan functioneren, helemaal niet meer kan werken. Als er sprake is van een arbeidsrelatie, is het in beginsel aan de bedrijfsarts om de ziekmelding te beoordelen. Ook een werkgever moet de adviezen van de bedrijfsarts opvolgen. Waarop moet u letten?  

Traject

Bij ziekte van een medewerker moeten bepaalde acties binnen een bepaalde termijn worden gedaan. Nog belangrijker is dat de juiste actie wordt genomen, bijvoorbeeld bij twijfel over wel of niet geheel of gedeeltelijk ziek. Te lang een situatie aankijken is riskant. Re-integratie moet goed en tijdig worden opgepakt. Anders liggen wettelijke sancties op de loer, zowel voor werkgever als voor werknemer. Veel aan mij gestelde vragen: doet de ander genoeg aan re-integratie, is beëindiging van de arbeidsrelatie (ontslag) mogelijk?

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat |

MfN-mediator

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |

Mediation

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


27 oktober 2021

Wed, 27 October