GEDEELTELIJKE VERGOEDING

GEDEELTELIJKE VERGOEDING

Wanneer moet een werkgever aan een werknemer een vergoeding betalen?


Wet

Werkgever dient een transitievergoeding te betalen als er sprake is van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De belangrijkste vereisten zijn een einde op initiatief van werkgever en een werknemer die tenminste 2 jaar in dienst is. Het maakt niet uit wat de ontslagreden is. De aanspraak op een transitievergoeding bestaat overigens niet bij een einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.


Rechtspraak

Als in de wet iets niet is geregeld of niet duidelijk is, dan kunnen uitspraken van rechters de wet aanvullen. De wet bepaalt dat een transitievergoeding alleen verschuldigd is als de arbeidsovereenkomst geheel wordt beëindigd. Maar wat geldt als er sprake is van een gedeeltelijke beëindiging (vermindering van de arbeidsduur)? Onze hoogste rechter, de Hoge Raad, heeft onlangs bepaald dat een gedeeltelijke transitievergoeding dient te worden betaald als door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan tot een substantiële (tenminste 20%) en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer. Hierbij valt te denken aan het noodzakelijkerwijs gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden en aan blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer.


Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?


Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.


Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.


Vragen?

Stel ze aan:


mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat

06-57561094


Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


7 november 2018

Wed, 07 November