EN WAT NU TE DOEN?

En wat nu te doen?

De laatste dagen stellen met name ondernemers waaronder werkgevers vragen over hoe zij om moeten gaan met al eerder aangegane verplichtingen.

Ondernemers

Tussen ondernemers zijn de inhoud van het contract en de inhoud van algemene voorwaarden belangrijk.
Zo blijven betalingsverplichtingen in stand tenzij de andere contractspartij na een (voldoende gemotiveerd, onderbouwd) verzoek bereid en zelf in staat is om andere concrete afspraken te maken. In contracten, algemene voorwaarden zouden bepalingen opgenomen kunnen zijn over bijzondere omstandigheden die wellicht voor een ondernemer soelaas kunnen bieden in deze tijd van uitbraak van het COVID-19-coronavirus.

Werkgevers

Tussen werkgever en werknemer is meer dan alleen de inhoud van de arbeidsovereenkomst belangrijk.
Zo is bijvoorbeeld tijdige uitbetaling van vakantiegeld een wettelijke verplichting en dient daaraan te worden voldaan. Het kan zijn dat de uitbraak van het COVID-19-coronavirus dat in specifieke situaties zal gaan veranderen, maar zover is het nog niet.

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest
Advocaat
MfN - mediator
06-57561094

Advocatenkantoor Wolters
Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |
Mediation

info@advocatenkantoorwolters.nl
www.advocatenkantoorwolters.nl

23 maart 2020

Mon, 23 March