DE WAARDE VAN BEDOELEN

DE WAARDE VAN BEDOELEN

Aan het werk. Werken kan op basis van verschillende overeenkomsten. Elke overeenkomst heeft eigen vereisten. Zo is de bouwovereenkomst (de aannemingsovereenkomst) anders dan de opdrachtovereenkomst en is deze weer anders dan de arbeidsovereenkomst.

Wettelijke omschrijving
Ten aanzien van de arbeidsovereenkomst is bepaald dat het gaat om de overeenkomst waarbij de ene partij (de werknemer) zich verbindt in dienst van de andere partij (de werkgever) tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Wat bedoelde u?
De bedoeling van partijen speelde een rol bij de vraag of de overeenkomst moest worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Van belang was ook of partijen daadwerkelijk de bedoeling hadden de overeenkomst te laten vallen onder de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst. Dat werd afgeleid uit het Groen/Schoevers arrest.

Bedoeling en kwalificatie
En toen was er eind 2020 het X/Gemeente Amsterdam arrest. Daaruit blijkt dat eerst dient te worden bekeken welke rechten en verplichtingen partijen zijn overeengekomen. Daarbij speelt dan de bedoeling van partijen een rol (Haviltex maatstaf). Nadat de overeengekomen rechten en verplichtingen zijn vastgesteld (uitleg), kan worden beoordeeld of die overeenkomst de kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst (kwalificatie). Als de inhoud van een overeenkomst voldoet aan de wettelijke omschrijving, moet de overeenkomst worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Niet van belang is of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de overeenkomst te laten vallen onder de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst.

Conclusie
Nog steeds van waarde is de bedoeling van contractspartijen. Al is dat bij de arbeidsovereenkomst alleen van belang bij de vaststelling van de overeengekomen rechten en plichten. De wettelijke elementen bepalen vervolgens of het een arbeidsovereenkomst is of niet.

Advocatenkantoor Wolters adviseert ondernemers, werkgevers en ook particulieren, werknemers over arbeidsrecht, ontslagrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht.

De aanpak varieert per zaak, waarbij uw belangen centraal staan.

6 maart 2021

Contactpersoon:
mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest
Advocaat |
MfN-mediator
06-57561094
Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |
Mediation
info@advocatenkantoorwolters.nl
www.advocatenkantoorwolters.nl

Sat, 06 March