COMPENSATIE WERKGEVERS

COMPENSATIE WERKGEVERS

Sinds 1 juli 2015 is een werkgever normaliter een transitievergoeding verschuldigd als een arbeidsovereenkomst op diens initiatief wordt beëindigd.

Wet

In juli 2018 werd gepubliceerd de wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Waarschijnlijk gaat deze wet in 2020 in. Werkgevers kunnen dan (met terugwerkende kracht) aanspraak maken op de compensatieregeling van het toekomstige artikel 7:673e Burgerlijk Wetboek als zij een werknemer ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, daarbij rekening houdend met het opzegverbod gedurende de eerste 104 weken ziekte.

Aandachtspunten

De compensatieregeling houdt in dat de betaalde transitievergoeding in die gevallen gecompenseerd kan worden tot de hoogte van de betaalde transitievergoeding of de hoogte van de loondoorbetaling bij ziekte als dit bedrag lager is dan de betaalde transitievergoeding. Ook als de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid met wederzijds goedvinden is beëindigd, kan de werkgever in aanmerking komen voor compensatie voor de betaalde (ontslag)vergoeding, gemaximeerd tot het bedrag aan wettelijke transitievergoeding. Het UWV gaat een aanspraak op compensatie beoordelen.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


10 oktober 2018

Wed, 10 October