BEST

BEST

Is het genoeg om je best te doen? In een relatie tussen werkgever en werknemer lijkt dat oordeel uiteindelijk aan werkgever te zijn. Of toch niet?

Functioneren

De ondernemer heeft voor ogen wat hij met zijn onderneming wil bereiken. Vaak is er een werknemer nodig om dat uit te voeren. Voor aanvang van de arbeidsovereenkomst wordt de werknemer geselecteerd. Aan de hand van het functioneren zal vervolgens blijken of het de juiste persoon op de juiste plek is. Is het goed (genoeg) wat de werknemer doet? Wat als het niet goed (genoeg) is?

Kans

Dan dient werkgever aan werknemer de kans te geven zich te verbeteren. Dat moet een serieuze kans zijn. Werknemer dient zich een bepaalde periode vol in te zetten om het functioneren te verbeteren. Werkgever dient te zorgen dat werknemer wordt gesteund in die periode. Het oordeel van werkgever dat (daarna) de arbeidsovereenkomst vanwege het functioneren moet eindigen, wordt vaak niet gedeeld door de rechter. Regelmatig blijkt uit rechtspraak dat het verbeteren niet goed is gegaan. Van disfunctioneren dient een werkgever tijdig echt werk te maken!

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


12 december 2018

Wed, 12 December