BEHOUD OF ONTSLAG

BEHOUD OF ONTSLAG

Vraag uit de praktijk: behoud of ontslag van een medewerker?
Vrijwel elke ondernemer tobt over de te nemen actie.

Behoud

Gekeken wordt naar de feiten en omstandigheden (o.a. duur overeenkomst). Daaruit is af te leiden of het raadzaam, wenselijk, zinvol is om voor behoud/herstel van de relatie te gaan. Als puur het functioneren ter discussie staat, dan is in beginsel eerst nog behoud aan de orde. Bij een verstoorde samenwerking kan bijvoorbeeld onderzocht worden of herstel van de relatie mogelijk is. Daarbij kan als werkgever en medewerker daarvoor beide openstaan mediation zinvol zijn.

Ontslag

Als er bedrijfseconomische/bedrijfsorganisatorische redenen zijn of als het gaat om een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is, dan is in beginsel ontslag aan de orde.
Bij een vast contract wordt het dan of een ontslagaanvraag bij UWV of een ontbindingsverzoek bij de rechter of een einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Die laatste route heeft vaak de voorkeur, maar dat dient wel op de juiste manier te worden aangevlogen. De aanpak varieert per zaak, waarbij uw belangen centraal staan.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?
Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.
Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat én MfN-mediator

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |

Mediation

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


13 februari 2019

Wed, 13 February