BEHOUD OF ONTSLAG

BEHOUD OF ONTSLAG?

Van contract tot en met einde samenwerking.
De praktijk van Advocatenkantoor Wolters is steeds boeiend.
Actuele vraag uit de praktijk: behoud of ontslag van een werknemer?

Behoud

Uit de feiten en omstandigheden, waaronder de duur van de overeenkomst, is af te leiden of het raadzaam is om voor behoud/herstel van de relatie te gaan.

Als puur het functioneren ter discussie staat, dan is in beginsel eerst nog behoud aan de orde.

Bij een verstoorde samenwerking kan bijvoorbeeld onderzocht worden of herstel van de relatie mogelijk is. Als werkgever en werknemer daarvoor beide openstaan, kan mediation daarbij zinvol zijn.

Ontslag

Als er bedrijfseconomische/-organisatorische redenen zijn of als het gaat om een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is, dan is in beginsel ontslag aan de orde.

Bij een vast contract wordt het of een ontslagaanvraag bij UWV of een ontbindingsverzoek bij de rechter of een einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Die laatste route geniet vaak de voorkeur, maar dat dient wel op de juiste manier te worden aangevlogen. Als het een procedure wordt, dan dienen ontslaggronden te worden onderbouwd.

Tijdig in actie

Heeft u uw zaken op orde?

Laat u tijdig voorlichten over uw rechten en uw plichten.


Advocatenkantoor Wolters adviseert ondernemers, werkgevers en ook particulieren, werknemers over arbeidsrecht, ontslagrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht.

De aanpak varieert per zaak, waarbij uw belangen centraal staan.

26 september 2020

Contactpersoon:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat |

MfN-mediator

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |

Mediation

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl

Sat, 26 September