BEDRIJFSGEHEIMEN

BEDRIJFSGEHEIMEN

Voor alle bedrijven zijn bedrijfsgeheimen belangrijk. Als ondernemer krijgt u er straks mee te maken: het wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen. Kunt u er uw voordeel mee doen?

Beschermingsregels

Het gaat om regels ter uitvoering van de Europese Richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. Het wetsvoorstel bevat onder andere een definitie van bedrijfsgeheimen. Een wettelijke definitie kent Nederland nu nog niet. Het is de bedoeling dat de bescherming van bedrijfsgeheimen uniform wordt. Zo staat in het wetsvoorstel welke juridische handhavingsmaatregelen tegen onrechtmatige verkrijging van bedrijfsgeheimen kunnen worden genomen. De regels zouden vooral het MKB ten goede moeten komen.

Bedingen

Als ondernemer doet u zaken met mensen: klanten, maar ook medewerkers. Zij kunnen kennis krijgen van uw bedrijfsgeheimen. Wordt bijvoorbeeld een medewerker als het wetsvoorstel straks wet wordt automatisch aan geheimhouding gebonden? Dus nu maar overboord met beperkende bedingen zoals een geheimhoudingsbeding of een non-concurrentiebeding? Nee, het blijft raadzaam preventieve maatregelen te treffen en een en ander tijdig en goed te regelen.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


14 maart 2018

Wed, 14 March